“MAHIR IS ĆAFIR – ĆAFIR NA KOLAC”

Dubravko Lovrenović
Autor 28.4.2016. u 12:22

“MAHIR IS ĆAFIR – ĆAFIR NA KOLAC”

U saopćenju Bosna Sema od 4. II. 2016. (http://zurnal.ba/novost/19653/u-internacionalnoj-skoli-zaboravili-mahira-gdje-ima-insana-ima-i-problema. Pristupljeno: 5. II. 2016). kaže se: „Mahirov slučaj više nije u centru pažnje. Društvo zaboravlja na to. Mi želimo da vas informišemo o našem sistemu obrazovanja“a to je izjavio direktor Međunarodne srednje škole Ali Oge. „Ovaj slučaj 100% odbijamo. To se nije desilo. Ovdje nema prostora ni za verbalno, ni za fizičko nasilje“kategoričan je Mehmet Karsli iz Odjela za odnose sa javnošću.

    Kategorični su iz Bosna Sema. Možda sebi zvuče uvjerljivo, ali Mahirove preostale sveske i udžbenici iz VII. i VIII. razreda koje je pohađao u njihovoj školi rječito ih demantiraju. Ovim mogu dopuniti tekst: VRŠNJAČKO NASILJE – TABUT TEMA (Rubikova kocka strave i užasa iz Internacionalne škole u riječi i slici). U tom tekstu izneseno je pregršt dokaza o zlostavljaju i zlostavljačima. Evo i novih.

    Riječ je, dakle, o verbalnom nasilju. I to ne bilo kakvom, o “zezanjima” kako to kažu pedagozi u Internacionalnoj školi, nego o nasilju prožetom uznemiravanjem na seksualnoj osnovi, etnonacionalizmom, vjerskim fanatizmom, homofobijom, regionalizmom te raznim drugim vrstama fobija – iz svega toga na površinu izbija nepojmljiva količina mržnje sa neskrivenom željom da se drugoga ponizi i uništi. “Respektabilan” je to maloljetnički zlostavljački arsenal. Ostaju retorička pitanja: ko ih je i gdje učio ovim “vrijednostima”? Po kojem “programu” se uči ovakvo zlostavljanje?

    Započet ću od sveske sa porukama: MAHIR ČETNIK, TUZLAK, DUBY, PEDER. Na jednoj stranici nacrtan je križ, više puta podebljan, sa strelicom koja upućuje na poruku: MAHIR, MATI, DUBRAVKOV. Dalje slijedi MAHIR PEDER uz prikaz penisa. Konačno, pri kraju sveske poruka sa masno podebljanim križem: MAHIR, DUB i ponovo muško spolovilo.

    Sljedeća sveska sa brojnim istrgnutim listovima obogaćena je porukom: ČETNIK – TUZLAK. To nije bilo dovoljno pa se, uz prikaz SABLJE, ukazuje poruka: FOR ĆAFIR FAMILY. Zatim ide poruka uz prikaz križa: MAHIR DUBIʼS SEED. Na zadnjoj stranici ponovljeno: ČETNIK – TUZLAK.

    U jednoj od svesci nekim oštrim predmetom je kroz više stranica utisnut križ. Poruke su: DUBI FUCK MAHIR MOM, DUBRAVKOV SALAMANĆER, GO HOME VILIGER, MAHIR PEDER (uz prikaz spolovila), ČETNIK – TUZLAK, ZLI FUCK MAHIR MOM. Sve, uz znak križa, završava porukom: ĆAFIR NA KOLAC. Na zadnjoj stranici sveske nalazi se crtež đavola sa rogovima popraćen imenom jednog od zlostavljača. Đavo je naoružan mačem. Osim znakom križa sveska je na više mjesta dodatno probodena nekim oštrim predmetom.

    U udžbeniku pod naslovom Aim High, na stranici sedam (prethodne su istrgnute), ova je poruka: DUBI FUCK MAHIR MATI. Na stranici osamdeset i prvoj (81) oštrim je predmetom upisano: PEDER DUBI. Poruka je čitljiva sve do stranice devedeset i sedam (97). Na stranici osamdeset i jedan (81) olovkom je napisano: DUBI, PEDER, MAHIR.

    Prva stranica udžbenika Well Read 3 sadrži prikaz sablje i strelicu usmjerenu prema poruci: FOR ĆAFIR FAMILY. Pitam se i pitam upravu Internacionalne osnovne škole  da li je to “gradivo” u sklopu lekcija pod naslovom: “Survival Psyhology” na strani jedan (1) i “Redefinig Activism” na stranici osamdesetdevet (89). Ovo posebno imajući u vidu njihovu, kako kažu, odanost evropskim obrazovnim vrijednostima.

    Udžbenik Bosanskog jezika za sedmi razred devetogodišnje osnovne škole “ukrašen” je pri samome kraju porukom: MAHIR PEŠKO. U sljedećem udžbeniku na strani stočetrdesettri (143) potpisao se jedan od zlostavljača. Naredni primjer je nov po sadržaju: uz kukasti križ slijedi NAZI i ponovljeno EU, EU sve popraćeno imenom HITLER. Udžbenik turskog jezika završava porukom: DUBY FUCK YOUR MOM. Ovo je popraćeno linijama koje vode do poruke: MAHIR IS ĆAFIR. Zatim slijedi strelica koja vodi do crteža sablje sa porukom: FOR THEM. Sa strane je nacrtan veliki križ.

    Sljedeći udžbenik Bosanskog jezika za sedmi razred devetogodišnje osnovne škole na strani stodva (102) sadrži poruku: DUBRAVKO FUCK ALISA. Pri tome su strelice usmjerene na slike Nelsona Mandele i Majke Tereze. Na strani stodvadeset (120) poruka: SALAMANĆER ĆAFIR. Na strani stodvadesetsedam (127) potpisala su se dvojica zlostavljača, dok je na strani stočetrdestdva (142) prikazan penis sa dodatkom: MAHIR. Na strani stopedesetšest (156) potpisala su se četvorica zlostavljača. Na zadnjoj korici knjige, s unutrašnje strane, uz crtež spermatozoida stoji: REMEMBER.

    Na unutrašnjoj strani korica radne sveske za Njemački jezik sedmog razreda nacrtano je u okviru i napisano: SJEME. Izvan okvira nalazi se slovo D. Na strani dvadesetjedan (21) ispisano je ime jedne od zlostavljačica, na strani dvadesetdevet (29), ime zlostavljača, na strani tridesetjedan (31) ponovo ime zlostavljačice da bi sve završilo porukom: SEEDS OF CHETNIK. Na zadnjoj strani korica ponovo crtež uz popratnu poruku: SJEME.  U drugoj radnoj svesci za Njemački jezik sedmog razreda, uz prikaz lika sa mačem, na strani šezdesetjedan (61), potpisao se jedan od zlostavljača. Na strani osamdesetpet (85) ispisano je: PEDER. Na strani devedesetsedam (97) ispisana su imena dviju zlostavljačica. Na samom kraju udžbenika ispisana je poruka žutim flomasterom: DUBSONʼS MAHIR GO HOME. U knjigu je, vidljivo od strane stodeset (110), oštrim predmetom utisnut znak križa koji se najviše ističe uz prethodnu poruku. U trećem udžbeniku Njemačkog jezika za sedmi razred devetogodišnje osnovne škole na samome početku je ispisano: MAHIR DUBIJA. To je popraćeno crtežom čudovišta koje bi trebalo predstavljati mene i imenom jedne od zlostavljačica. Na strani pedesetčetiri (54) poruka je pravilno izrezana ostalo je još samo: U POSJETI KOD DITERA MAMU PKKD. Sve završava na zadnjim stranicama udžbenika, najprije porukom popraćenom crtežom – DUBRAVKOVO SJEME MAHIR – zatim riječju SJEME. Ispod svega se imenom i prezimenom potpisao jedan od zlostavljača.

    Na prvoj stranici udžbenika za Njemački jezik osmog razreda ispisano je: MAHIR RAKOVAC PEDER. Na strani dvadesettri (23) poruka je gotovo izbrisana, ostalo je samo ime jednog od zlostavljača. Na samome kraju, sa unutrašnje strane korica, uz crtež duha, potpisao se jedan od zlostavljača. U drugom udžbeniku Njemačkog jezika za osmi razred na strani dvadesetpet (25) neko je uz prikaz dječaka dodao: MAHIR GUY.

    Na zadnjoj strani udžbenika za sedmi razred znakovitog naslova Svezame otvori se, sa unutrašnje strane korica, prikazana je sablja. Prethodni list je dijelom istrgnut tako da je ostao samo dio crteža sa prikazom sjemena. Isto tako na zadnjoj stranici udžbenika Guided Reading and Study Workbook – Environmental Science sadržana je poruka: DUBSON FROM TUZLA.

    U sljedećem udžbeniku, na strani tridesetdrugoj (32) piše velikim slovima: BULDOGZZ. Pola stranice je istrgnuto, dok na stranici četrdesetsedam (47) iznad slike Djeda Mraza piše: EVIL SANTA. Na vreći poklona koju na leđima nosi Djed Mraz stoji: DEAD MAHIR. Još eksplicitnija je poruka na zadnjoj strani korica sa prikazom naoružanog lika koji u desnoj ruci drži sablju, na leđima strelice a u lijevoj ruci nož neprirodne veličine, dok mu pas krase još dva noža. Sve je popraćeno porukom: KILL MAHIR. Njegove školske kolege i kolegice poručuju mu da je mrtav i da ga treba ubiti!

Iz uprave Internacionalne škole to (kako ćemo vidjeti) nazivaju “zezanjima”. Višestruko spominjanje “sjemena” upućuje na to da, kako se kaže, Mahira treba zatrti u “sjemenu”.

    Na zadnjoj korici knjige English Plus, sa unutrašnje strane, ove su poruke: TUZLAK MAHIR, DUBRAVKOV TUZLAK, dok je na koricama s vanjske strane urezano: PEDER. Još nešto je bilo napisano ali je izbrisano. Izbrisana je i poruka, ali je pritisak olovkom bio toliki da su slova ostala vidljiva. Zadnja korica druge knjige istoga naslova sadrži poruku: VILIGER. Pokušaj da se to izbriše ostao je bezuspješan jer je pritisak olovkom bio toliki da su slova još vidljiva.

    Konačno sveska geografije na samome početku “ukrašena” je porukom: TUZLAK. Zatim slijedi: ALISA KURVA – MAHIR, DUBSI, DUBIJEV TUZLAK ĆAFIR, MITRALJEZ ĆAFIRU, MITRALJEZ MAHIRU, ĆAFIR MAHIR.

    Ni kajdanka nije ostala pošteđena od zlostavljačkih poruka. Uz ime Mahir Rakovac 8-B, neko je dodao: PEŠKO. Na samome kraju, s unutrašnje strane korica, napisano je: DUBRAVKOV TUZLAK.

    Ove morbidne poruke, među njima i smrtonosne kojima se poziva na Mahirovu fizičku likvidaciju kao i na likvidaciju njegove porodice, objašnjavaju zašto nam – paraliziran  strahom – nije ništa rekao o hororu kroz koji je prolazio u Internacionalnoj školi. One me vraćaju Pismu “zabrinutih roditelja” objavljenom 6. I. 2016. u kojem tvrde: Ovdje se radi o maloljetnoj i nevinoj DJECI, koju nazivaju monstrumima bez ikakvih dokaza da se to zlo zaista i desilo, bez pedagoškog osjećaja na koji se konstantno pozivaju, a smatraju se također vrlo stručnim prosvjetnim radnicima. Naša djeca su odgajana sa puno ljubavi da poštuju druge i drugačije. Javno linčovanje i obraćanje djeci putem medija prijetnjama, iznošenje takvih strašnih navoda i detalja za koje se nije dokazalo da su istiniti, je nehumano i nedopustivo. Oprostite, ali ovo je javni linč izvršen prije bilo kakve konačne presude Suda i Zakona. Gdin Lovrenović, očuh dječaka Mahira, je uz punu podršku javnosti već donio presudu našoj djeci. A sa kojim pravom? „Čestitamo” tom visoko obrazovanom čovjeku i uglednom profesoru, kako ga još zovu, što veoma hrabro i sa puno samopouzdanja iznosi neosnovane laži na djecu i školu i to u medijima, a sve to manipulirajući našu djecu koju su na tom putu nemilosrdno zgazili, nazivajući ih monstrumima i neosnovano ih blateći i uništavajući im djetinjstvo. Svaka priča ima dvije strane medalje pa tako i ova. Da li se iko pita šta je zaista istina i gdje leži puna odgovornost. Kao roditelji i kao humani ljudi smo uvijek na strani pravde i istine i želimo da se sve eventualne radnje dokažu na sudu. Mi kao civilizovani ljudi imamo pravo da sačekamo ishod istrage i podnesemo građansku tužbu protiv gdina Lovrenovića? Smatramo da je vrlo bitno da čujemo i mišljenje biološkog oca dječaka Mahira, koje je nužno u rasvjetljavanju cijelog slučaja.

    Ne znam šta na sve ove monstruozne poruke potpisane imenima (negdje i prezimenima) njihove “maloljetne i nevine DJECE” imaju reći “zabrinuti roditelji”, ne znam a i ne zanima me. Čekali su, već početkom 2016. godine, mišljenje biološkog oca dječaka Mahira. Dočekali su ga i prije nego što je, uz obilatu pomoć i etički novinarski sunovrat Senada Hadžifejzovića, bilo ozvaničeno, kako to pokazuje diskusija na roditeljskom sastanku gdje su se, na inicijativu jedne od majki, odlučili “proglasiti porodično nasilje” uz konstataciju da su i njihova djeca o tome spremna svjedočiti. Kojeg li čuda: Autor morbidne ideje o porodičnom nasilju upravo je biološki otac dječaka Mahira Muhamed Rakovac.

    Hoće li nakon ovoga teksta uprava Internacionalne škole sazvati novi roditeljski sastanak? Ili će ostati pri tužbi uz zahtjev za odštetu u iznosu od 200.000 KM? Možda pokrenuti novu tužbu sa novim odštetnim zahtjevom? Teške su duševne boli pretrpili, samo kako su izračunali da to vrijedi baš toliki iznos? Koja je naime “mjerna jedinica” njihove duševne boli?

   Možda tako što kažu: „Ovaj slučaj 100% odbijamo”.  

    Samo tri dana nakon „Saopćenja“ Internacionalne škole vezanog za Mahirovu smrt Dnevni avaz (7 januar/siječanj, 2016, str. 4) prenosi izjavu jednog od direktora škole: „Djecu smo pitali šta znaju o ovom slučaju, rekli su da su se u razredu šalili međusobno. Ono što se sada spominje da su vrijeđali Mahirovog očuha, toga je bilo. Spominjali su pogrdno njegovo ime. Razrednika smo pitali šta je radio povodom tih zezanja, rekao nam je da je, kada je primijetio da se nešto takvo dešava, pozvao Mahira i pitao smeta li mu to. Mahir je negirao i nije htio ništa po tom pitanju da se radi“.

    Treba li ovo uopće komentirati?

    Nazvao me je 4. III. 2016. kada je objavljena Odluka Tužilaštva Kantona Sarajevo kojom se obustavlja istraga u slučaju Mahir Rakovac, jedan (pretpostavljam) od “zabrinutih roditelja” i slavodobitno upitao: “Šta sad mislite o svemu”? Nije se predstavio i prije nego što sam prekinuo “razgovor” odgovorio sam mu: “Isto ono što i prije”.

    Da ga pitam šta on sad misli o svemu – to neću.

Dubravko Lovrenović
Autor 28.4.2016. u 12:22