Mapiranje ljudskih prava u BiH

tačno.net
Autor 1.7.2014. u 14:32

Mapiranje ljudskih prava u BiH

Kolekcija “Mape ljudskih prava u BiH”  ostvarena je u sklopu USAID-ovog projekta Strenghtening independent media (SIM) koji u BiH implementiraInternews, a predstavlja pionirski poduhvat u našoj zemlji.

U proteklih nešto više od godinu dana, programersko-novinarsko-kreativni tim koji je radio pod okriljem portala Radiosarajevo.ba producirao je dvadeset infografika koje pokrivaju određene oblasti ljudskih prava na teritoriji cijele BiH, razvrstano po općinama. Ovaj broj podrazumijeva i dvije infografike posvećene katastrofalnim poplavama koje su zadesile BiH, a koje su producirane u prva tri, odnosno pet dana poplava. Nadalje, interaktivne mape obuhvaćaju čitav niz segmenata ljudskih prava u BiH – od pregleda javnih vrtića, preko “dviju škola pod jednim krovom”, do sigurnih kuća za smještaj žrtava porodičnog nasilja; od besplatnih ginekoloških pregleda, do zavoda za transfuziologiju gdje možete dobrovoljno dati krv; od javnih kuhinja, pa do pregleda društveno odgovornih kompanija; od pristupačnosti općinskih zgrada i fakulteta osobama s invaliditetom, do sportskih klubova u kojima te osobe mogu trenirati.

Izvršna urednica portala radiosarajevo.ba Vesna Andree Zaimović je istakla: “Infografika bi mogla biti ključna forma koja pomaže da istraživačko novinarstvo ‘preživi’ izazove online medija. Nova medijska publika pokazuje nove čitalačke navike – umjesto fokusiranja na jednu temu i njenog linearnog iščitavanja, pažnja nove publike je disperzivno usmjerena na nekoliko sadržaja istovremeno. Umjesto čitanja, online publika ‘skenira’ tekst i zadržava pažnju samo na ključnim riječima. Prema analizi navika online publike, vrijeme posvećeno jednom članku mjeri se u sekundama. Stoga je jedan od uredničkih izazova kako motivirati čitatelja da sadržaju posveti  više vremena.

A onda se u online prostoru pojavila infografika – forma koja u sebi spaja interakciju, kreaciju i informaciju. Svi znamo da slika govori hiljadu riječi. Zahvaljujući infografici, ‘ozbiljne’ teme koje se baziraju na predočavanju niza podataka, mogu se kvalitetno percipirati i pukim pregledavanjem, skeniranjem. Čitatelju smo dali vizuelno poticajan sadržaj kroz koji će usvojiti važne informacije. ‘Data driven journalism’  ili, kako ga mi zovemo – data novinarstvo uključuje prikupljanje, analizu i vizualizaciju velikih količina podataka. Ono je novi preobražaj istraživačkog novinarstva”

Sue Folger – direktorica projekta SIM (Jačanje nezavisnih medija) je istakla “da je ovo inovativan projekt koji predstavlja ključni resurs za sve nas u državi, medije, nevladine organizacije i sve građane kojima su potrebne informacije. Projekti koje je radiosarajevo implementirao su najbolji primjer onoga čemu težimo u budućem radu sa bh medijima”, rekla je Sue.

Steve Mayors – projektni direktor USAID-a je rekao da je obaveza čovječanstva da svi dobiju šansu za sudjelovanje u svim aspektima života. “To je posebno važno istaći nakon posljednje najveće prirodne katastrofe koja je zadesila BiH. Naša srca i misli su sa ljudima koji su toliko toga izgubili. Ovaj put moramo biti posebno pažljivi u vezi sa prijetnjama koje se odnose na ljudsko dostojanstvo koje ovakve katastrofe mogu prouzrokovati. Vi ste učinili da stanje ljudskih prava u BiH bude dostupnije građanima.”

Važno je istaći da su Mape ljudskih prava djelo u progresu. S obzirom na to da se podaci mijenjaju, otvorena je posebna e-mail adresa [email protected] na koju korisnici mogu poslati komentare i eventualne korekcije.  Također, mape se konstantno dopunjuju novim temama, pa je za očekivati da će se kolekcija proširivati i prerasti u kapitalni projekt konstantnog mapiranja ljudskih prava u našoj zemlji.

tačno.net
Autor 1.7.2014. u 14:32