Na svemu se štedi osim na izdvajanju za političke stranke: Za šest godina 115 miliona KM

tačno.net
Autor 10.9.2015. u 09:49

Na svemu se štedi osim na izdvajanju za političke stranke: Za šest godina 115 miliona KM

Stabilnost budžeta u BiH se već nekoliko godina održava milionskim kreditima MMF-a, a vlast je stegnula kaiš na svim stranama. Ustvari, skoro na svim. Izdvajanja za političke stranke u BiH nisu značajnije smanjenja uprkos stalnoj finansijskoj krizi.

Posljednja godina kada su bh. vlasti planirale budžete, a nisu bile pritisnute ekonomskom krizom, smanjenim punjenjem budžeta i enormnim deficitima, bila je 2009. Te godine, prema podacima Centralne izborne komisije, političkim strankama u BiH isplaćeno je 19,16 miliona KM.

Iako se u 2010. kriza itekako osjetila, izdvajanje za političke stranke u ovoj godini povećano je i ukupno je iznosilo 22,24 miliona KM. Baš kao i prethodnih godina, za finansiranje političkih stranaka najviše se izdvaja s općinskog nivoa. Tako su od ukupno 22,24 miliona KM općine iz svojih budžeta strankama isplatile 7,21 milion KM.

Novac od MMF-a u 2011. je već uveliko pristizao, a vanjski dug BiH je rastao. Izdvajanja za finansiranje političkih stranaka te godine su smanjena, ali neznatno. U 2011. stranke su sa svih nivoa vlasti u BiH dobile ukupno 18,81 milion KM. Te godine sve stranke u BiH su od članarine prikupile samo 1,31 milion KM, dok su od donacija od fizičkih osoba stranke primile ukupno 1,43 miliona KM.

Već sljedeće godine bilježi se blagi rast izdvajanja za finansiranje političkih stranaka, a u 2012. godini je ukupno izdvojeno 19,7 miliona KM.

Nešto osjetnije smanjenje izdvajanja sredstava za finansiraje političkih stranaka bilježi se tek 2013. godine kada je izdvojeno 17,28 miliona KM.

Prošle, 2014. godine, za istu namjenu iz budžeta u BiH ukupno je izdvojeno 17,85 miliona KM.

No, kada se usporedi 2009. godina kada je izdvojeno 19,16 miliona KM i 2014. kada je izdvojeno 17,85 miliona, jasno je da smanjenje na godišnjem nivou iznosi 1,31 milion KM ili 6 posto.

Za proteklih šest godina iz svih budžeta u BiH političkim strankama je isplaćeno ukupno 115 miliona KM.

s

klix.ba

tačno.net
Autor 10.9.2015. u 09:49