Naša stranka Centar: Inicijativa za ukidanje savjetničkih pozicija nije prošla

tačno.net
Autor 21.5.2015. u 14:06

Naša stranka Centar: Inicijativa za ukidanje savjetničkih pozicija nije prošla

Danas je na sjednici Općinskog vijeća Centar upućena inicijativa za ukidanje svih savjetničkih pozicija. Vijećnice Naše stranke, Varja Nikolić, Amra Zulfikarpašić i Amela Kuskunović, pokrenule su ovu inicijativu, s ciljem ukidanja sedam savjetničkih pozicija koje koštaju općinski budžet preko 200 hiljada maraka godišnje.
“Budući da se Općina Centar, jednako kao i Kanton Sarajevo, nalazi pred zadacima racionalizacije budžetskih troškova i administrativnog sistema, pozivamo sve vijećnike da u korist općeg interesa glasamo za ukidanje savjetničkih pozicija i da ogromna sredstva koja se izdvajaju u tu svrhu preusmjerimo u neke pametnije i korisnije namjene”, rekla je Amela Kuskunović, vijećnica Općinskog vijeća Centar iz Naše stranke.
 
Inicijativa je u prvom glasanju dobila 18 glasova “za”, da bi vijećnici zatražili ponovljeno glasanje gdje je zbog 15 “suzdržanih”, inicijativa oborena.
 
“Umjesto  da sredstva uložimo u podizanje kapaciteta općine za izradu projekata i povlačenje sredstava iz fondova Evropske unije, mi i dalje trošimo novac za uhljebljenje starih kadrova na pozicije koje praktično ne donose ništa za općinu, a jedino služe za smirivanje tenzija u podjeli fotelja unutar vladajućih stranaka”, zaključio je Nihad Uk, predsjednik Općinskog odbora Naše stranke Centar.
tačno.net
Autor 21.5.2015. u 14:06