Naša stranka objavila dokument “Naša rješenja” za Kanton Sarajevo

tačno.net
Autor/ica 27.11.2014. u 11:23

Naša stranka objavila dokument “Naša rješenja”  za Kanton Sarajevo

Naša stranka je danas na svojoj web stranici, putem dokumenta “Naša rješenja”, predstavila dio hitnih mjera za Kanton Sarajevo koji uključuje promjenu strukture i nadležnosti ministarstava, odricanje od tzv. bijelog hljeba, kao i konkretne mjere revizije, podizanje transparentnosti rada i veći inspekcijski nadzor u provedbi budžeta.
“U dokumentu “Naša rješenja” predstavljene su neke od mjera, većinom one koje se odnose na Vladu KS-a i način funkcionisanja vlasti, i koje su, po nama, preduslov za početak suštinskih reformi. Ove mjere pokazuju u kojem pravcu mislimo da Vlada mora krenuti, a spremni smo i otvoreni za sugestije, koje vode istom cilju”, rekao je Predrag Kojović, zastupnik Naše stranke u Skupštini Kantona Sarajevo.

Dokument “Naša rješenja za Kanton Sarajevo” dostupan je na linku: NAŠA RJEŠENJA

tačno.net
Autor/ica 27.11.2014. u 11:23