Naša stranka: Uključiti sve općine u kulturne manifestacije u Kantonu Sarajevo

tačno.net
Autor 25.8.2015. u 11:27

Naša stranka: Uključiti sve općine u kulturne manifestacije u Kantonu Sarajevo

Općinski odbori Naše stranke Vogošća i Ilidža pokrenut će zajedničku inicijativu prema općinskim vijećima i Skupštini Kantona Sarajevo, kojom će se tražiti da svi događaji, manifestacije i festivali koji se finansiraju od strane Kantona, imaju obavezu za adekvatno finansiranje i održavanje aktivnosti na području izvan gradskih općina.
„Zatražit ćemo od općinskih i kantonalnih vlasti da preduzmu konkretne korake, sastanu se sa predstavnicima festivala, kako bi planirali za 2016. godinu jedan pristup kojim bi došlo do decentralizacije kulture. Šta to znači? Pa ukoliko Kanton Sarajevo finansira velike kulturne događaje, sve zajednice moraju učestvovati u istim. Ilijaš, Trnovo, Hadžići, Ilidža i Vogošća ne smiju biti izolirani u tom procesu, ili manje zastupljeni“, kazao je Elvis Vreto, vijećnik Naše stranke u Općinskom vijeću Ilidža.
„Naša stranka je već pokrenula širu diskusiju u zajednici, te ćemo preko naših zastupnika u Skupštini Kantona Sarajevo zatražiti odgovor o tome koliko su kulturne manifestacije koje se finansiraju iz javnog budžeta i od para svih građana prisutne i u općinama izvan gradske jezgre,“ zaključio je Vreto, koji je najavio aktivnosti saradnje sa općinskim odborima Naše stranke i pokretanje Inicijative za decentralizaciju kulture u Kantonu Sarajevo.
tačno.net
Autor 25.8.2015. u 11:27