Naša stranka: Ulagati u nauku i ekonomiju, umjesto 8 miliona u zatvoreni sistem kontrole putnika

tačno.net
Autor 21.12.2017. u 14:42

Naša stranka: Ulagati u nauku i ekonomiju, umjesto 8 miliona u zatvoreni sistem kontrole putnika

Naša stranka je intervenisala na Prijedlog Budžeta Kantona Sarajevo i uputila je 19 važnih i argumentovanih amandmana na neke od ključnih potreba u Kantonu. Svi oni su, nažalost odbijeni uz nedovoljna i u konačnici neuvjerljiva objašnjenja predstavnika Vlade Kantona. U konačnici, Naša stranka jučer nije podržala predloženi budžet Vlade Kantona Sarajevo.


Neke od glavnih izmjena u budžetu koje je Naša stranka predložila tiču se 8 miliona KM predviđenih za ulaganje u zatvoreni sistem kontrole na tramvajskim stajalištima. Umjesto toga, amandmanom je predloženo da se ovaj novac iskoristi na puno bolji način, stavljajući u prvi plan postavljanje video nadzora kojim bi se znatno smanjio broj krivičnih djela u vozilima GRAS-a.

Zastupnik Naše stranke Edin Forto je također ukazao na nelogičnost prijedloga kojim bi Vlada uložila milion maraka za gradnju turističko-trgovačkog centra na Bjelašnici u općini Trnovo. Imajući na umu dosadašnje loše javno upravljanje, primjer čega je upravo ZOI ’84, stav Naše stranke je da Vlada mora osigurati pogodne uslove za privatne investicije, a ne izlaganje javnog novca rizicima nepotizma i gubitaka.

Forto je također istakao kako Vlada ni na koji način nije pokazala dobru volju za revitalizaciju privatnog sektora koji je osovina rasta svake države. Naša stranka je predložila da se ukine i parafiskalni namet kojim se svake godine ubire 4 i pol miliona maraka za finansiranje Uprave za šumarstvo. Umjesto oslanjanja na namete privatnom sektoru, amandmanom se predlagalo prebacivanje Uprave na budžet Kantona.

Drugi važan fokus budžetske promjene ticao se ulaganja u aktivnosti iz Kantonalniog ekološkog akcionog plana usvojenog prije dva mjeseca. Forto je istaknuo da u budžetu previđenih 550.000 KM nije dovoljno, te da ova Vlada ozbiljno shvata plan, koji je sama donijela, uložila bi pet puta više. U tom smislu, Naša stranka je predložila bitno povećanje ulaganja za utopljavanje objekata i energetsku efikasnost.

Mario Vukasović, zastupnik Naše stranke, stavio je naglasak na amandmane koji su se ticali ulaganja u nauku i kulturu. Nažalost, odbijen je amandman kojim bi se s 50.000 KM finansirao zajednički projekat Ministarstva obrazovanja, nauke i mladih i Zemaljskog muzeja. Da je prihvaćen, navedeni projekat bi omogućio svim osnovnoškolcima besplatne posjete Zemaljskom muzeju. Osim toga, predložen je i grant u visini od 700.000 KM kojim bi se finansirali inovativni projekti muzeja na području Kantona Sarajevo.

Zastupnica Naše stranke Neira Dizdarević ukazala je na činjenicu da je Vlada KS odbila amandmane koji govore da je Naša stranka osluškivala i najugroženije kategorije stanovništva. Naša stranka je tražila izmjene predloženog budžeta kako bi se osigurala subvencija troškova grijanja najugroženijim kategorijama, te izdvajanja za prilagođavanje institucija i objekata kantonalne vlasti za osobe sa invaliditetom, povećanje izdvajanja za programe preventivne zdravstvene zaštite, te povećanje sredstava za rekonstrukciju objekata Biblioteka Sarajevo – Vlada je i ove prijedloge odbila.

Zastupnica Dizdarević je također izrazila bojazan da planirani iznos od 600.00 KM za rješavanje problema pristupu obrazovanju za djecu sa poteškoćama u razvoju neće biti dovoljan kako bi se implementirali zaključci sa prethodne sjednice koji se odnose na program inkluzije djece.

tačno.net
Autor 21.12.2017. u 14:42