Naša stranka: Ustavni sud je temelj državnosti

tačno.net
Autor 18.4.2015. u 14:21

Naša stranka: Ustavni sud je temelj državnosti

Naša stranka osuđuje svaki oblik negiranja odluka i osporavanja rada Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, kao institucije koja štiti osnovne temelje pravnog poretka, sistema i državnosti. Pritisci koji dolaze iz Narodne skupštine RS-a u vezi sa pitanjem ‘9. januara’, predstavljaju nastojanje da se na još jednom pitanju stvori prostor za dnevnopolitička prepucavanja.
“SNSD je svjestan da SDS, zbog činjenice da je u vlasti na državnoj razini, ne može napadati odluke Ustavnog suda BiH tolikim intenzitetom kako je to bilo prije, pa koristi prazan prostor za manevar. Ovdje treba biti jasno da je Venecijanska komisija već dala stav o ovom pitanju, te da će, prateći praksu,  Ustavni sud BiH odlučiti u istom smjeru. Datum je diskriminirajući te je vrlo jasno zbog čega je sporan po svom izvorištu. Istovremeno, ne vidim ni neku posebnu potrebu da se traži alternativni dan u kalendaru, budući da je sam koncept pseudodržavnih praznika na nivou entiteta apsurdan,” kazao je Dennis Gratz, predsjednik Naše stranke.
“Treba reći da je ovaj datum prošle godine zamalo provučen kroz vjerske praznike na državnoj razini, ali cijeli zakon o vjerskim praznicima je tada odbačen pa se tu priča i završila. Sada je nekome potrebna eskalacija, a javnost istovremeno ignoriše činjenicu da je ‘antidejtonsko’ djelovanje mnogo ozbiljnije na temi odbijanja usvajanja Strategije o reformi pravosuđa, nego na ovoj deklarativnoj ‘najavi’ nepoštivanja odluke koja još nije donesena,” kazao je Gratz.
“Ne treba ignorisati ovakve poteze, ali treba imati u vidu da oni nemaju pravnog značaja, te da ukoliko, nakon odluke Ustavnog suda BiH, ista ne bude provedena – zakoni koji tretiraju ovo pitanje će biti stavljeni van snage. A što se tiče prakse, ona će bez sumnje ostati, bez obzira na ishod odluke. Na nama je da radimo na zajedničkom okviru za praznike na nivou cijele BiH, te pronađemo najmanji zajednički sadržilac za takvo rješenje,” zaključio je Gratz.
tačno.net
Autor 18.4.2015. u 14:21