Naša stranka: Zakupci, odbijte plaćanje viših cijena!

tačno.net
Autor 6.8.2014. u 12:05

Naša stranka: Zakupci, odbijte plaćanje viših cijena!

Naša stranka poziva zakupce poslovnih prostora na području općine Stari Grad da ne prihvate  namete koji nisu u skladu sa Odlukom vijeća, a koji su im fakturisani na junskim i julskim računima za zakup poslovnih prostora. Naime, odluka Općinskog vijeća o izmjenama cijena zakupa u pojedinim zonama, kreće u primjenu tek od 1.1.2015., a naredba načelnika Hadžibajrića je rezultat krize u popuni budžeta, kojim se ponovno opterećuju oni koji daju najveći doprinos budžetu Starog Grada.

Podsjetimo, Općina Stari Grad skoro polovinu svog budžeta puni zakupom preko 800 poslovnih objekata i radnji na svom području, a novi nameti ciljano ugrožavaju pojedine zone. Istovremeno, lokalne vlasti tiho provlače period javne rasprave o promjeni rasporeda poslovnih zona koja bi konačno trebala da uspostavi cijene na realnim osnovama, ostavljajući kratak rok zainteresiranim stranama da reagiraju na izmjene koje će povlaštenim donijeti olakšanje, a ostalim nova opterećenja. 

Fakture, koje uključuju poskupljenja, bez obavezujućeg aneksa na ugovor, te poštivanja roka za najavljene izmjene, ne mogu biti dokaz pred sudovima, te pozivamo zakupce da ne plaćaju razliku između stare i ‘nove’ cijene. Vijećnici Naše stranke će na kraju godine tražiti otpis dugovanja koje bi formalno nastalo u ovom smislu na Općinskom vijeću, imajući u vidu da je odluka prekršena, a ukoliko se općinske vlasti usude da podižu tužbe protiv zakupaca koji drže općinski budžet, zakupci imaju ugovor i odluke koje potvrđuju da se oni nalaze na pravoj strani prava i zakona.

tačno.net
Autor 6.8.2014. u 12:05