Nezavisni odbor predložio smjenu komesara MUP-a KS Vahida Ćosića

tačno.net
Autor 17.11.2016. u 09:43

Nezavisni odbor predložio smjenu komesara MUP-a KS Vahida Ćosića

Nezavisni odbor za izbor i reviziju policijskog komesara MUP-a Kantona Sarajevo donio je odluku na jučerašnjoj sjednici o pokretanju proceduru smjene komesara MUP-a KS Vahida Ćosića.

Nezavisni odbor je nakon razmatranja analize prikupljene dokumentacije u vezi s načinom rada i vršenja poslova policijskog komesara Kantona Sarajevo Vahida Ćosića, a koju je prikupio shodno svom zaključku od 12. oktobra 2016. godine, u skladu sa svojim ovlastima propisanim Zakonom o unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj:1/16), na osnovu člana 33., a u skladu sa članom 49. Zakona o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo podnio Prijedlog Vladi Kantona Sarajevo za smjenu policijskog komesara iz razloga propisanih članom 48. stav 1. tačka c):

“Nezavisni odbor podnosi prijedlog za smjenu policijskog komesara Vladi Kantona ukoliko ne provodi mjere nadzora nad Upravom policije ili mjere nadzora nad primjenom policijskih ovlasti”.

Izvršenom analizom prikupljene dokumentacije, kao i na osnovu informacija sa sjednica Nezavisnog odbora, utvrđeno je da policijski komesar Vahid Ćosić nije provodio mjere nadzora nad Upravom policije, niti primjenom policijskih ovlasti.

Ustanovljeno je da je davao pogrešne i netačne podatke različitim organima zaduženim za sigurnost i krivično gonjenje počinilaca krivičnih djela, da je često bio neinformisan o pojedinim aktivnostima u kriznim situacijama, da u nekoliko slučajeva nije tražio provođenje unutrašnje istrage, iako su one očigledno bile nužne i jedino moguće, da je posvetio nedovoljnu pažnju provođenju preventivno-represivnih policijskih aktivnosti radi poboljšanja osjećaja sigurnosti građana te da su planske i organizovane aktivnosti pod rukovodstvom policijskog komesara preduzimane u pojačanom obliku nakon pritiska javnosti. Odlukom većine od 5 glasova za i 2 protiv je usvojena odluka o prijedlogu za smjenu policijskog komesara.

Stoga je Nezavisni odbor zaključio da su ostvareni uvjeti sa smjenu policijskog komesara te je takav Prijedlog dostavio Vladi Kantona Sarajevo putem ministra unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Pored toga, Nezavisni odbor je sugerisao Vladi Kantona Sarajevo da po hitnoj proceduri traži izmjene Zakona o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo te da propiše mogućnost da se na Konkurs za policijskog komesara mogu prijaviti i kandidati sa činom samostalnog inspektora. Naime, na posljednjem Konkursu za policijskog komesara Kantona Sarajevo prijavila su se dva kandidata od kojih je nakon provedene konkursne procedure Nezavisni odbor imenovao Vahida Ćosića. Prema informacijama nadležnog Sektora za pravne, kadrovske, logističke poslove, edukaciju i analitiku Uprave policije, u toku 2015. i u 2016. godini provedena je procedura i u čin glavnog inspektora unaprijeđen je jedan policijski službenik.

Nezavisni odbor također raspolaže informacijom da je određen broj policijskih službenika raspoređen na poslove za koje je predviđen čin glavnog inspektora, ali da isti nisu unaprijeđeni već poslove obavljaju kao vršioci dužnosti u činu samostalnog inspektora.

Iz tih razloga, a s obzirom na činjenicu da se na ovaj konkurs redovno prijavljuju kandidati iz MUP-a Kantona Sarajevo, Nezavisni odbor smatra da je potrebno proširiti bazu za izbor policijskog komesara kako bi na ovu poziciju došao što kvalitetniji kandidat.

Podsjetimo, ministar unutrašnjih poslova KS Vedran Mulabdić podnio je inicijativu za smjenu policijskog komesara 21.10. ove godine nakon što je Vlada KS održala vanrednu sjednicu o sigurnosnoj situaciji na području KS. Ali, odbor je jednoglasno odbio taj prijedlog na sjednici održanoj 2. novembra, te ga je pet dana nakon kaznio smanjenjem osnovice plate za 30 posto.

Protiv komesara Ćosića je ranije pokrenut i disciplinski postupak zbog davanja netačnih podataka te prikrivanja činjenica o načinu izvršenja službenih zadataka u slučaju “Dženan Memić” na osnovu zaključka Komisije za sigurnost KS. Kako je za Klix.ba ranije rekao predsjedavajući Nezavisnog odbora Dragan Međović, odbor je utvrdio da je u jednom dijelu prve tačke komesar počinio prekršaj, zbog čega je i donesena odluka o kazni, dok u drugoj tački nije bilo prekršaja.

Klix.ba

Foto: Dnevni Avaz

tačno.net
Autor 17.11.2016. u 09:43

Tacno.net Aplikacija

Aplikacija