ODRŽANA KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA FONDACIJE „MAHIR i ALEKSA“

tačno.net
Autor 13.6.2016. u 09:17

ODRŽANA KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA FONDACIJE „MAHIR i ALEKSA“

U „Kući ljudskih prava“ u Sarajevu, dana 11.6.2016. godine potpisan je ugovor o osnivanju i održana je konstituirajuća sjednica Upravnog odbora Fondacije za prevenciju i suzbijanje vršnjačkog nasilja „Mahir i Aleksa“.

Osnivači Fondacije su Dragana Janković iz Niša, majka pokojnog Alekse Jankovića i Alisa Mahmutović iz Sarajeva, majka rahmetli Mahira, žrtava vršnjačkog nasilja, dječaka koji su zbog posljedica vršnjačkog nasilja izvršili samoubistvo.

Ugovorom o osnivanju, usvajanjem statuta i izborom organa upravljajna Fondacija je stekla uslove za postupak registracije u skladu sa važećim zakonskim propisima. Usvajanjem statuta Fondacije precizirani su sljedeći ciljevi i djelatnosti Fondacije: otkrivanje, prevencija i suzbijanje vršnjačkog i svakog drugog oblika nasilja, psihičkog ili fizičkog zlostavljanja nad djecom i omladinom, zaštita integriteta djece i omladine od navedenih pojava u školama, obrazovno-vaspitnim institucijama, sportu, porodici i drugdje, unaprijeđenje pravnih propisa i standarda u oblasti vršnjačkog nasilja; psihološka, psihijatrijska, materijalna i druga stručna pomoć djeci i omladini žrtvama i vršiocima nasilja i njihovim porodicama.

Ovaj događaj označava početak rada Fondacije i njenih novoimenovanih organa upravljanja, Upravnog odbora, Direktora i Izvršnog direktora. Za članove Upravnog odbora Fondacije imenovani su: Šejla Šehabović (predsjednica), Suad Rožajac (zamjenik predsjednika), Edin Mustafić, Irena Lukić-Ljubičić, Sanja Ledić, Sabahudin Komić, Nedžad Fejzić, Bojana Bošković-Husanović, Dženana Karup Druško, Danijela Majstorović, Kristina Ljevak, Sanja Dukić i Štefica Galić. Za direktora Fondacije imenovan je Srđan Šušnica, a za izvršnog direktora Dubravko Lovrenović.

MAFoundation_LOGO_bhseng

Slijedi proces registracije Fondacije kod Ministarstva pravde Vijeća ministara BiH. Sjedište Fondacije je u „Kući ljudskih prava“, ul. Dolina 1. u Sarajevu, sa sljedećim kontakt podacima: e-mail [email protected]

tačno.net
Autor 13.6.2016. u 09:17

Tacno.net Aplikacija

Aplikacija