Održana proširena sjednica Upravnog odbora sindikata, usvojeni zaključci i smjernice budućeg sindikalnog djelovanja

tačno.net
Autor/ica 26.1.2017. u 10:57

Održana proširena sjednica Upravnog odbora sindikata, usvojeni zaključci i smjernice budućeg sindikalnog djelovanja

U Sarajevu je danas održana prva redovna sjednica proširenog Upravnog odbora Samostalnog sindikata kantonalnih državnih službenika i namještenika u Sarajevu na kojoj su sumirani rezultati rada u 2016. godini, te razmatrane aktuelne i buduće sindikalne aktivnosti.

Na sjednici, na kojoj su učestvovali predstavnici svih sindikalnih odbora, sindikalnih organizacija i podružnica, jednoglasno je doneseno nekoliko veoma značajnih zaključaka za buduće djelovanje našeg sindikata.

Zaključeno je da se u svim sindikalnim organizacijama provede anketa članstva kako bi se stekao uvid u potrebe i spremnost članova za naredne korake sindikalne borbe, poput organizovanja štrajkova upozorenja, generalnog štrajka ili protesta zbog evidentnih problema radničkih tužbi, visine osnovice za plaću, opstrukcija u vezi donošenja rješenja o reprezentativnosti Sindikata i „nelegalnog“ Granskog kolektivnog ugovora.

Zatraženo je od Vlade Kantona Sarajevo da stavi van snage Odluku o utvrđivanju osnovice za obračun plaće za 2017. godinu iz razloga što ista nije donijeta u skladu sa Zakonom o plaćama i naknadama u organima vlasti KS, odnosno nije dogovorena sa Samostalnim sindikatom kantonalnih državnih službenika i namještenika, kao i da Vlada Kantona Sarajevo odmah pristupi pregovorima sa sindikatom o utvrđivanju osnovice.

Također od Kantonalne vlade tražimo da u postupku izmjene budžeta Kantona Sarajevo za 2017. godinu, na pozicijama izvršenja sudskih presuda planira potrebna sredstva u skladu sa postojećim izvršnim presudama iz okvira radnih odnosa, a ne 100,00 KM kako je sada navedeno u kantonalnom budžetu na stavci „Drugi tekući rashodi-sudske presude po tužbama uposlenika KS“.

Usvojenim zaključkom Sindikat je danas zatražio od Tužilaštva Kantona Sarajevo da provede sve radnje iz zakonom ustanovljene nadležnosti u cilju utvrđivanja krivične odgovornosti Vlade Kantona Sarajevo zbog kršenja Zakona o izvršnom postupku u predmetima poštivanja redosljeda izvršenja sudskih presuda iz oblasti radnih odnosa.

Na sjednici je predstavljen i Izvještaj o radu Upravnog odbora  Samostalnog sindikata kantonalnih državnih službenika i namještenika u Sarajevu u protekloj godini, koji je djelovao u skladu sa zadacima i ciljevima utvrđenim Programom rada Upravnog odbora.

Ocijenjeno je da je 2016. godina u radu Sindikata bila relativno uspješna i teška, te izražena nada da će ova godina biti obilježena nastavkom postizanja odličnih rezultata uz želju za očuvanjem sindikalnog jedinstva, ugleda i dostojanstva koji smo postigli kod članstva i u javnost.

Tagovi:
tačno.net
Autor/ica 26.1.2017. u 10:57