OSCE: verzija nacrta ne pruža pravosudnom sistemu adekvatna sredstva za borbu protiv korupcije i drugih složenih krivičnih djela

OSCE
Autor 7.3.2018. u 15:19

OSCE: verzija nacrta ne pruža pravosudnom sistemu adekvatna sredstva za borbu protiv korupcije i drugih složenih krivičnih djela

Efikasno procesuiranje krivičnih djela korupcije zahtijeva urgentno donošenje adekvatnih izmjena i dopuna Zakona o krivičnom postupku, izjavio je ambasador Bruce G. Berton, šef Misije OSCE-a u BiH

„Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini izražava duboku zabrinutost zbog aktuelnih dešavanja u vezi sa procesom donošenja izmjena i dopuna Zakona o krivičnom postupku BiH, koje se odnose na primjenu posebnih istražnih mjera u predmetima teških krivičnih djela, uključujući tu korupciju i druga djela privrednog kriminala. Potrebno je hitno donijeti odgovarajuće izmjene i dopune, u cilju provedbe Odluke Ustavnog suda BiH br. 5/16, jer je rok za provedbu navedene odluke Suda već istekao.

U nedavno objavljenom izvještaju: „Praćenje procesuiranja predmeta korupcije u BiH: Prva procjena“ Misija je pozvala nadležne institucije da usvoje nove odredbe kojima bi se postigla odgovarajuća ravnoteža između potrebe zaštite prava pojedinaca, propisane međunarodnim instrumentima za zaštitu ljudskih prava, i potrebe efikasnog procesuiranja predmeta teških krivičnih djela.

Na poziv ministra pravde, Misija je u svojstvu posmatrača učestvovala u radu radne grupe za izradu potrebnih amandmana, koju je imenovalo Ministarstvo. Djelujući u toj ulozi, Misija je izrazila zabrinutost zbog nacrta koji je usvojila radna grupa, posebno ističući neusklađenost liste krivičnih djela za koja je moguće izdati nalog za provedbu posebnih istražnih mjera sa međunarodnim standardima propisanim Konvencijom UN-a protiv transnacionalnog organiziranog kriminala. Iz tog razloga, važeća verzija nacrta ne pruža pravosudnom sistemu adekvatna sredstva za borbu protiv korupcije i drugih složenih krivičnih djela.

Imajući u vidu ove činjenice, Misija poziva zakonodavne organe da, što je moguće prije, usvoje izmjene i dopune Zakona koje su u potpunosti usklađene sa međunarodnim standardima. Time bi nadležni organi poslali snažnu poruku da je njihovo opredjeljenje za borbu protiv teških krivičnih djela u BiH iskreno i trajno. S tim u vezi, Misija ističe kao pozitivnu činjenicu da će Predstavnički dom uskoro raspravljati o prijedlogu amandmana kojima će, ukoliko dođe do njihovog usvajanja, biti otklonjene gore navedene manjkavosti.“ izjavio je ambasador Bruce G. Berton, šef Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini.

OSCE
Autor 7.3.2018. u 15:19

Tacno.net Aplikacija

Aplikacija