Osuđen Goran Zubac!

tačno.net
Autor 5.3.2015. u 15:43

Osuđen Goran Zubac!

Goran Zubac, direktor SIPA-e, prvostepenom odlukom Suda BiH proglašen je danas krivim za krivično djelo zloupotrebe položaja i ovlasti te osuđen na uvjetnu kaznu zatvora od godinu dana koja neće biti izvršena ukoliko ne počini novo krivično djelo u roku od dvije godine.

Kako je u obrazloženju presude kazao Mirsad Strika, pojedinačni sudija u ovom predmetu, Zubac je kao rukovodilac jedne od najvažnijih policijskih agencija morao reagovati na nerede do kojih je došlo 7. februara kada je zapaljena zgrada Predsjedništva BiH te načinjena ukupna materijalna šteta od 339.522 KM.

“Goran Zubac je kriv što radeći u svojstvu direktora SIPA-e nije pružio podršku drugim policijskim agencijama, prvenstveno Direkciji za koordinaciju policijskih tijela ni na njihovo traženje i pored saznanja da je zapaljeno Zgrada Predsjedništva BiH, Arhiv BiH i Ustavni sud BiH te je svjesno ignorirao telefonske pozive rukovodioca Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH te što je Nedeljku Škrbi, dežurnom u operativnom centru SIPA.-e koji ga je obavijestio o događajima, zabranio da ga ponovno kontaktira na tu temu”, kazao je Strika.

Naložio pripravnost u slučaju napada na ambasadu SAD-a

Kriv je Zubac i što je kazao da neće dozvoliti intervenciju specijalne jedinice SIPA-e kojoj jeste naložio da bude u pripravnosti ali ukoliko se protesti prošire i dođe do nemira u blizini ambasade SAD-a u Sarajevu.

“Dakle, on je kao službena osoba očigledno nesavjesno nastupio te počinio krivično djelo nesavjestan rad u službi zbog čega ga ovaj sud osuđuje na uvjetnu osudu od jedne godine zatvora koja neće biti izvršena ukoliko ne ponovi novo krivično djelo u naredne dvije godine”, kazao je Strika.

Sud je, kazao je Strika razmotrio sve dokaze kako bi mogao doći do pravog zaključka.

Utvrđeno je da je Zubac odbio pružiti pomoć i time je prekršio pravila prema kojima je bio dužan pružiti pomoć Direkciji za koordinaciju policijskih tijela BiH kao i sva druga policijska tijela na njihov zahtjev.

“Imajući u vidu da on kao rukovodioc jedne od najvažnijih policijskih agencija u državi na čijem je čelu mora znati da je dužan pružiti pomoć drugoj policijskoj agenciji na njen zahtjev a na osnovu postojećih zakonskih propisa o saradnji policijskih tijela,” istakao je Strika.

SIPA je morala reagovati zbog ozbiljnosti situacije

Prema njegovim riječima Goran Zubac je očigledno nesavjesno postupio pod izgovorom da saradnju policijskih tijela se uređuju sporazumi.

“Prema mišljenju suda postojanje sporazuma ili ne ne može biti opravdanje za ne pružanje pomoći u ovakovoj složenoj situaciji čija je ozbiljnost sama po sebi nalagala djelovanje SIPA-e, a to je Zubac kao odgovorna osoba propustio učiniti.

Sudija Strika je pojasnio kako je postojao zakonski osnov koji nalaže saradnju svih policijskih tijela te da sporazumi o međusobnom pomaganju državnih i policijskih agencija u ovom slučaju nisu ni bili toliko važni.

“Postojao je zakonski osnov i jedinica je imala sve preduvjete da djeluje. To što nije isključiva je odgovornost optuženog”, kazao je Strika.

klix.ba

tačno.net
Autor 5.3.2015. u 15:43