Otvoreno pismo svim ambasadorima zemalja članica PIC-a u BiH

tačno.net
Autor/ica 12.2.2017. u 16:22

Otvoreno pismo svim ambasadorima zemalja članica PIC-a u BiH

Svim akreditovanim ambasadorima zemalja članica

Vijeća za implementaciju mira u BiH

Uvažene ekselencije,

Koristimo ovu priliku da Vam se obratimo u veoma dramatičnim trenucima za Bosnu i Hercegovinu. Političke elite u našoj zemlji zanemarujući našu nedavnu prošlost opet se odlučuju na retoriku konfilkta i neslaganja koja stvara vrlo nesigurnu atmosferu za život u BiH. Ponukani tim dešavanjima, a prije svega pritusnuti teškim ekonomskim i socijalnim stanjem u BiH mladi ljudi masovno odlaze iz Bosne i Hercegovine. Odlaze i mlade porodice sa tek rođenom djecom, samo prošle godine zemlju je napustilo 80.000 mladih i obrazovanih kadrova. Oni odlaze bez namjere da se vrate, jer ovdje nevide perspketivu, niti svoju, niti budućnost  svoje djece. Takva situacija nagnala nas je da Vam se obratimo sa ovim otvorenim pismom.

Političari u BiH su podložni raznim uticajima kriminalnog miljea. Institucionalni kriminal, partijsko zapošljavanje, pranje novca, mito i korpucija već 25 godina sistematski urušavaju politički sistem i državu Bosnu i Hercegovinu. Vanjski uticaji koji su posebno izraženi od strane naših neposrednih susjeda Srbije i Hrvatske imaju za cilj disoluciju BiH i pripajanja određenih siuverenih djelova BH teritorija Srbiji ili Hrvatskoj. Interesi velikih sila više nisu u perfektnom balansu, a interesi i vanjsko-politički uticaj Ruske Federacije na Balkan općenito je sve više izraženiji. Sa druge strane o političkoj sudbini BiH ne odlučuju svi građani BiH, već tri etničke skupine koje su trenutačno svaka iz svog razloga nesigurne u dobru zajedničku budućnost. To dvoumljenje već dugo traje, a potaknuto je i nesigurnošću zemalja EU da se i same zauzmu za ovakvo ili onakvo rješenje za Bosnu i Hercegovinu. Sve to skupa dovodi do situacije u kojoj skeptici imaju svoje argumente, a optimisti imaju svoje nade.

Umjesto da se prema Briselu zajedno sa svim zemljama u okruženju koje još nisu članice EU, BiH kreće po principu tzv. nadgledanog članstva, za sve zemlje Zapadnog Balkana izabran je tzv. selektivni pristup. Ovako selektivan pristup, posebno je nepravedan prema nama u BiH. On onemogućava razvoj pravne države. On je prepreka za jačanje institucija države. On omougćava da se Bosna i Hercegovina osporava kao država, jer se i entiteti pitaju u procesu napredovanja prema EU što ostavlja prostor i Srbiji i Rusiji da koče BiH u njenom putu ka EU i NATO-u. Na kraju taj pristup daje skepticima u BiH sjajne argumente da kroz osporavanje svih dogovora štite svoj kriminal i nelegalno stečenu imovinu. Nama, optimistima, takav pristup uništava svaku nadu da će na ovim prostorima nekada biti uspotavljen trajan mir i blagostanje.

Uvažene ekselencije molimo Vas da ozbiljno razmotrite argumente da je prijetnja sigurnosti građanima u BiH teško naoružanje koje je i danas uskladišteno u kasarani OS BiH „Miloš Obilić“ na Palama, iako je 2007. godine bilo predviđeno za uništavanje. Da je prijetnja sigurnosti građanima u BiH to što medijske i sigurnosne procijene entitetskih MUP-ova govore da još uvijek ima cca 700.000 cijevi nelegalnog oružja, od čega barem pola, tj. 350.000 cijevi pješadijskog naoružanja u entitetu RS. Da je u enitetu RS legalno registrovano 60.000 dugih cijevi od kojih polovina otpada na tzv. trofejno oružje u koje spada kopmletan arsenal pješadijskog naoružanja JNA, među kojima je i snajperska puška CZ M-76 PASP sa noćnim nišanom. Da je u entitetu RS registrirano 130.000 lovaca od kojih svaki može legalno da ima i do 4 duge cijevi u koje spade pomenuto trofejno oružje bivše JNA.

No, najveća prijetnja sigurnosti građana u BiH su njeni političari koji se neće libiti da u procesu zaštite svoje nelegalno stečene imovine gurnu BiH u međuetnički sukob samo kako bi izbjegli da odgovaraju za slučajeve u kojima su osumnjičeni za institucionalni kriminal, primanje mita i korupciju.

Stoga Vas molimo, uvažene ekslencije, da ove argumente uzmete u obzir i da djelujete u skladu sa vašom ulogom u implementaciji mira u BiH, jer u suprotnom mir u Bosni i Hercegovini može biti doveden u pitanje. Učinite sve da se Bosna i Hercegovina odmha primi u članstvo EU i NATO-a, a da OHR zajedno sa specijalnim predstavništvom EU i NATO štabom u BiH preuzme implementaciju postprijemnih obaveza BiH. Pomozite našim sudskim organima da od Bosne i Hercegovine naprave pravnu državu i da odgovorne za destrukciju ove zemlje u političkom, ekonomskom i socijalnom smislu sankcionišu u skladu sa zakonom.

Na taj način će te nama optimistima dati nadu, a mladima omogućiti da ostanu u BiH i tu zasnuju svoje porodice i preuzmu odgovornost za opstanak i budućnost ove zemlje.

 

Predsjednik SDU BiH

Nermin Pećanac s.r

tačno.net
Autor/ica 12.2.2017. u 16:22