Pitanje za premijera Federacije BiH Fadila Novalića: Ako ne znaš koliko si dužan, kako znaš koliko ćeš vratiti?

tačno.net
Autor 12.5.2016. u 09:26

Pitanje za premijera Federacije BiH Fadila Novalića: Ako ne znaš koliko si dužan, kako znaš koliko ćeš vratiti?

Problem tužbi uposlenika kojima se isplaćuju plaće iz budžeta, a zbog kršenja zagarantovanih prava iz radnog odnosa po kolektivnim ugovorima ponovo je  aktueliziran i ovaj problem su prouzročili vlast i prijašnje Vlade svojim ignorantskim odnosom na način da su jednostrano i bez dogovora i saglasnosti sa sindikatom umanjivali radnička prava i samim tim stvarali pravni osnov za podnošenje tužbi koje su rezultirale milionskim iznosima. Državni službenici i namještenici su to s pravom učinili jer im plate i naknade nisu isplaćivane u skladu sa potpisanim kolektivnim ugovorima. To je i poruka Vladama da akti, odnosno ugovori koji se potpišu, moraju biti ispoštovani. Predstavnici određenih sindikata su više puta upozoravali na ovaj problem i pozivali Vlade na dogovor. Na nekim nivoima su bili potpisani aneksi na granske kolektivne ugovore kojim su se za određeni vremenski period radnici odricali naknada koje su im zagarantovane zakonom i kolektivnim ugovorom, razumijevajući situaciju u kojoj se trenutno nalaze budžeti tih nivoa. Također je postojala ponuda za zajednički pronalazak rješenja ovog problema koji bi zajedno iznalazile Vlade svih nivoa zajedno sa granskim sindikatima putem socijalnog dijaloga. Međutim, Vlade su imale drugi plan i zauzele drugačiju strategiju. One su tužile sindikat i željele su da se taj kolektivni ugovor stavi van snage, odnosno obori sudskim putem.

Eh, sad se Vlada Kantona Sarajevo sjetila da putem javnog poziva pozove sve one koji su svoja prava morali tražiti putem suda, na vansudsku nagodbu pod određenim uslovima, a uz garant da će istu obavezu prema radnicima i izvršiti, što predstavlja pravni nonsens, te je tako ova Vlada, u pokušaju da riješi problem napravila još veći problem!

Premijer FBiH Fadil Novalić je izračunao da treba milijardu KM spremiti u javni dug. U premijerovu milijardu vjerovatno ulaze i ostali dugovi koje Vlada FBiH ima prema penzionom fondu ili prema nekim drugim društvima, pa se sve to pakuje preko leđa državnih službenika i namještenika. Neozbiljno je od premijera jedne Vlade da paušalno iznosi u javnost cifre koje su lako utvrdive, samo da vlada pokaže spremnost da se one utvrde.

Sudska odluka ili Vladine želje

Premijer Novalić želi da dug prema radnicima pretvori u javni dug, mimo sudskih presuda i ovim potezom  da pokaže da za Vladu FBiH sudske presude i osnovna ljudska prava ne predstavljaju bitnu obavezu.

Vlada nikad ne spominje ko je kriv za nastalu štetu i tako veliko dugovanje, po njima niko nije odgovoran, jer odgovornost očigledno ne postoji u radu Vlade. Koristili su zakon i pravnu zaštitu svog kriminala, a odgovornim krivcima koji su nanijeli nesagledivu štetu budžetima niko nije čuo ni ime niti prezime, iako su i živi i zdravi.

Predstavnici sindiklanih organzacija sa nivoa Kantona Sarajevo su 2010.godine tražili da se sa Vladom Kantona Sarajevo nađe dogovor i da se potpišu sporazumi o neutuživanju, ali to se nije desilo pa su određene kategorije participanata našeg društva zaradile ogromne svote novca.

Ono što zabrinjava jesu veoma česte izjave Novalića o tome da dug po radnim sporovima pretvori u javni dug. Zanimljivo, još nikad sa stručnim objašnjenjem – kako ?

Sada kad su potraživanja naplatili oni podobni i bliski i ostali oni koji nemaju vezu, Vlada FBiH želi izvršne presude pretvoriti u javni dug.

Stav Samostalnog sindikata kantonalnih državnih službenika i namještenika u Sarajevu je da smo kategorično protiv ovakvog rješenja. Sramotno je da premijer  smatra da bez ustavnog i zakonskog osnova može sudske presude pretvoriti u javni dug. Ova zemlja mora pokazati da je pravna država i da mora obeštetiti radnike koji su koristili svoje pravo da dođu do svojih potpisanih zajamčenih prava putem Suda.

Riješenje  na pomolu ako postoji volja

Aktuelna Vlada KS-a shvatila je ozbiljnost problema i na neki način krenula u rješavanje, ponudivši vansudske nagodbe onima koji su stekli pravo da budu isplaćeni, odnosno obeštećeni po raznim osnovama. Iznos koji je Vlada budžetom predvidjela za tu namjenu, sigurno da nije dovoljan, ali je itekako pokazatelj da je Vlada shvatila ozbiljnost situacije u kojoj se nalazi. Istina je da su po pitanju ovog problema pojedine Vlade ponudile određena rješenja, kao što je to učinila Vlada Kantona Sarajevo što je bitan pomak, no u ovom slučaju je ta vlada zamjenila teze ko je tuženi, a ko je tužitelj i tako postavila uslove i način za isplatu, te direktno izvršila diskriminaciju nad velikim brojem radnika koji nisu željeli pristati na ponuđeno.

Elvis Zornić predsjednik Samostalnog sindikata kantonalnih službenika u Sarajevu ostaje kod zahtjeva članova Samostalnog sindikata kantonalnih državnih službenika i namještenika u Sarajevu, a to su pojedinačna zagarantovana prava svih radnika i ponuda da se zajedno sa Vladom putem socijalnog dijaloga nađe adekvatno rješenje ovog problema.

tačno.net
Autor 12.5.2016. u 09:26