Podnesena disciplinska tužba sa zahtjevom za suspenziju Gorana Salihovića

tačno.net
Autor 26.9.2016. u 16:55

Podnesena disciplinska tužba sa zahtjevom za suspenziju Gorana Salihovića

Ured disciplinskog tužioca (UDT) VSTV-a BiH Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) podnio je danas disciplinsku tužbu protiv glavnog tužioca Tužilaštva BiH Gorana Salihovića.

Pritužba o povredi dužnosti glavnog tužioca Tužilaštva BiH je registrovana po službenoj dužnosti, na osnovu medijskih navoda, od strane UDT 8. 8. 2016. godine, a nakon provedene istrage UDT je utvrdio da postoji dovoljno dokaza da je tuženi izvršio disciplinske prekršaje iz člana 57. tačke 7., 10., 11., 12., 19. i 23. Zakona o VSTV-u BiH, i to:

1. Propuštanje da traži svoje izuzeće od postupanja po predmetima kada postoji sukob interesa;

2. Upuštanje u neprimjerene kontakte sa sudijom ili strankama u postupku;

3. Omogućavanje vršenje dužnosti tužioca osobama koje na to nisu zakonom ovlaštene;

4. Miješanje u postupanje sudije ili tužioca s namjerom opstruiranja ili podcjenjivanja njihovih aktivnosti;

5. Namjerno davanje lažne, obmanjive ili nedovoljne informacije u vezi sa prijavama za radno mjesto, disciplinskim stvarima, pitanjima unaprjeđenja i napredovanja u službi ili bilo kojim drugim pitanjima koja su u nadležnosti VSTV-a BiH;

7. Bilo kakvo drugo ponašanje koje predstavlja ozbiljno kršenje službene dužnosti ili dovodi u pitanje povjerenje javnosti u nepristrasnost i kredibilitet tužilaštva.

UDT je u navedenoj tužbi zatražio izricanje disciplinske mjere razrješenje od dužnosti tuženog.

Također je uputio zahtjev Prvostepenoj disciplinskoj komisija VSTV-a BiH da donese odluku kojom će glavni tužilac Tužilaštva BiH biti udaljen od obavljanja dužnosti do okončanja disciplinskog postupka.

Obzirom da je značajan dio dokazne građe na kojoj je tužba utemeljena prikupljen od drugih državnih institucija i označen određenim stepenom tajnosti, u smislu Zakona o zaštiti tajnih podataka, imajući u vidu ograničenja koja nameće ovaj propis, UDT nije u mogućnosti pružiti javnosti detaljnije informacije o činjeničnom osnovu tužbe. Iz istih razloga, UDT je zatražio isključenje javnosti u cjelokupnom toku disciplinskog postupka.

Prvostepena disciplinska komisija VSTV-a BiH će, u okviru rokova propisanih Poslovnikom VSTV-a BiH, ispitati navode tužbe i zahtjev za privremeno udaljenje od vršenja dužnosti glavnog tužioca Tužilaštva BiH, ponesene od strane Ureda disciplinskog tužioca VSTV-a BiH.

Klix.ba

tačno.net
Autor 26.9.2016. u 16:55

Tacno.net Aplikacija

Aplikacija