Poziv na javnu raspravu o izgradnji na lokalitetu parka Hastahana

tačno.net
Autor 28.5.2019. u 13:46

Poziv na javnu raspravu o izgradnji na lokalitetu parka Hastahana

foto: Žurnal.info

Povodom javne rasprave o nacrtu izmjena i dopuna regulacionong plana Gradski centar Marijin dvor  – lokalitet Hastahana, pozivamo vas da prisustvujete ovom događaju 29.05.2019. u 17h u prostorijama Mjesne zajednice ‘Marijin dvor’ Ulica Dolina br. 7

Grupa građana se protivi izgradnji na ovom lokalitetu od 2017. godine. U oktobru 2017. godine smo pokrenuli online peticiju protiv izgradnje koju je potpisalo 1,838 građana, dok je anketa Asocijacije arhitekata u BiH iz septembra 2017. godine pokazala da skoro 97% anketiranih građana i građanki se ne slaže sa odlukom općinskog vijeća o izgradnji objekata na lokalitetu Hastahana.

Regulacioni plan koji je Općinsko vijeće usvojilo uključuje podzemnu garažu, iako znamo da od 2010. godine do danas na području Marijin dvora je igrađeno preko 2,000 podzemih garažnih mjesta. S tim u vezi, kapaciteta za parkiranje ima, samo tu oblast treba na odgovarajući način regulisati. Budući da su izlaz i ulaz u garažu tik uz džamiju Magribija, izražavamo zabrinutost jer se radi o zaštićenom spomeniku.

Od ukupne površine Hastahane, prema novom prijedlogu će tek 42% biti zelena površina, dok je za park potrebno površine bar 1 hektar (što je trenutna površina čitave Hastahane). Ostaje nejasna svrha multifunkcionalne betonske plohe, za koju strahujemo da je samo osnova za zgradu.

Podsjećamo vas da Sarajevo ima svega 9m2 zelene površine po stanovniku, dok Svjetska zdravstvena orgnanizacija preporučuje 50m2. Sarajevo u velikoj mjeri zaostaje za evropskim gradovima u ovom pogledu, a pri tome u zimskim mjesecima  trpi katastrofalno zagađenje vazduha, koje je  često i deset puta veće od dozvoljenog maksimuma. Povećanje svima dostupnih zelenih površina je imperativ zdravlja stanovništva ovog grada, među kojima je sve više onih koji si ne mogu priuštiti ni jednodnevni izlet van grada.

S tim u vezi, od općinskih vlasti smo zatražili povlačenje trenutnog nacrta izmjena i dopuna regulacionong plana Gradski centar Marijin dvor  – lokalitet Hastahana i uređenje te održavanje parka Hastahana, koji se godinama namjerno zanemaruje i uništava.

Iskoristit ćemo javnu raspravu da ponovo iznesemo svoj stav i argumente protiv ponuđenog nacrta izmjena i dopuna regulacionong plana.

Građani i građanke – stanovnici i stanovnice Mjesne zajednice Marijin Dvor, Općine Centar i ostalih općina grada Sarajeva.

tačno.net
Autor 28.5.2019. u 13:46