PREDSTAVLJENA PUBLIKACIJA PET PRIČA O KORUPCIJI: Građani BiH su žrtve korupcije

tačno.net
Autor 26.9.2014. u 16:37

PREDSTAVLJENA PUBLIKACIJA PET PRIČA O KORUPCIJI: Građani BiH su žrtve korupcije

Ovo je jedna prvih publikacija koja na direktan i precizan način otkrivarazmjere korupcije u BiH i ukazuje na njenu razornu moć. Istraživanjem je obuhvaćen prostor cijele Bosne i Hercegovine.

U Sarajevu je promovisana publikacija Pet priča o korupciji u Bosni i Hercegovini, zbirka novinarskih tekstova i rezultata istraživanja koja su proveli članovi Antikorupcijske mreže ACCOUNT i novinari online magazina Žurnal. Višemjesečno istraživanje o stanju korupcije obuhvatilo je pet oblasti – obrazovanje, privatizaciju, javne nabavke, zdravstvo i pravosuđe.

Osvrćući se posebno na istraživanje korupcije u javnim nabavkama, direktor ACCOUNT-a, Eldin Karić je naglasio da su istraživači pregledali 2.000 žalbi iz ovog sektora.

Ova publikacija bi trebala biti uputstvo za istražne organe i policiju da dalje istražuju ove slučajeve, rekao je Karić, dodavši da će ova publikacija koristiti i građanima i nevladinim organizacijama.

Pozivam institucije na svim nivoima da dobronamjerno shvate ovu publikaciju da bismo se zajednički borili protiv korupcije, kazao je Karić.
Šef misije USAID-a u Bosni i Hercegovini, David Barth je istakao da je publikacija Pet priča o korupciji važan alat za bh. građane i njihovo pravo na slobodan pristup informacijama, ali i da saznaju o sveprisutnosti i katastrofalnom utjecaju korupcije u bosansko-hercegovačkom društvu.

Ova publikacija nas podsjeća koliko građani shvataju korupciju kao dio svog života, do te mjere da ne shvataju koliko to utiče na njihove živote, rekao je Barth i dodao: Ako ste građani Bosne i Hercegovine, vi jeste žrtva korupcije.
Barth je također podsjetio da je ACCOUNT-ovo istraživanje pokazalo da su najveće institucije javnog sektora ujedno i najveći prekršitelji sistema javnih nabavki, navodeći primjer Elektroprivrede BiH, preduzeća sa najvećim brojem presuda u korist žalbenika po prijavama za kršenje procedura javnih nabavki.

Pored toga, Elektroprivreda je vlasnik rudnika u Zenici. Postavljam pitanje – da li su upitne nabavke mogle doprinijeti nesreći u kojoj je pet rudara izgubilo živote? Da li se ova nesreća mogla spriječiti da su poštovane procedure javnih nabavki?, pitao je Barth.
Zar ne bi pravosudni sistem trebao da se probudi i počne goniti prekršitelje?, dodao je.
Šef misije USAID-a je podsjetio da se u Bosni i Hercegovini u toku jedne godine na javne nabavke potroši četiri milijarde KM.
Čak 700 miliona konvertibilnih maraka pojede korupcija, naglasio je David Barth i upitao da li je zloupotreba javnih sredstava djelimična, srednja ili potpuna odgovornost javnih institucija.

U ime USAID-a mogu reći da smo jako zabrinuti i da smo voljni preduzeti sve što je potrebno da iskorijenimo korupciju, rekao je Barth.
Prof. dr. Damir Kukić, dekan Filozofskog fakulteta u Zenici i recenzent publikacije Pet priča o korupciji istakao je da se korupcija dešava na konkretan način, sa konkretnim učesnicima i njihovim interesima, ali da je ona u BiH dobila kafkijanski, metafizički oblik.
Prema njegovim riječima, u BiH možemo govoriti o sistemskoj korupciji koja predstavlja situaciju u kojoj su ključne institucije i procesi u državi potčinjeni praksi korupcije.

Sistemska korupcija je ukorijenjena u sve naše odnose. Napravili smo loš sistem koji je sposoban da se reprodukuje i koji je gotovo nemoguće pobijediti, rekao je Kukić.
Kukić je naglasio da je publikacija Pet priča o korupciji urađena na seriozan i analitičan način, i da će koristiti podjednako i građanima i nevladinim organizacijama.

Direktor Antikorupcijske mreže ACCOUNT, Eldin Karić je posebno naglasio da se 75% javnih nabavki obavlja bez objavljivanja.
To znači da se tri milijarde konvertibilnih maraka iz budžeta javnih institucija, namijenjenih za javne nabavke, troši skriveno od javnosti, rekao je Karić i dodao da je praksa u svijetu da se na taj način može utrošiti najviše 10% budžeta, te podsjetio da je riječ o institucijama koje, uprkos upozorenjima, i do 50 puta ponavljaju istu grešku.

Karić je također podsjetio da je nedavno sedam najvećih javnih institucija dobilo negativno mišljenje revizora i da se to kontinuirano dešava već deset godina.

Tih sedam institucija, uprkos tome, svake godine dobija veći budžet, naglasio je Eldin Karić.
Publikacija Pet priča o korupciji u Bosni i Hercegovini rezultat je višemjesečnog istraživanja Antikorupcijske mreže nevladinih organizacija ACCOUNT i novinara online magazina Žurnal o korupciji u pet oblasti: obrazovanju, privatizaciji, javnim nabavkama, zdravstvu i pravosuđu. Ovo je jedna prvih publikacija koja na direktan i precizan način otkrivarazmjere korupcije u BiH i ukazuje na njenu razornu moć. Istraživanjem je obuhvaćen prostor cijele Bosne i Hercegovine.

Izdavač je Centar za razvoj medija i analize u partnerstvu sa INFOHOUSE u sklopu projekta ACCOUNT. Publikacija je izdata uz pomoć Agencije za međunarodni razvoj Sjedinjenih Američkih Država USAID.

Publikacija Pet priča o korupciji u Bosni i Hercegovini će uskoro biti dostupna u elektronskoj verziji.

Neke od novinarskih tekstova možete pronaći na sljedećim linkovima:


Pet priča o prljavom školstvu
Deset najvećih privatizacijskih pljački
Za godinu dana korupcija progutala 700 miliona maraka

zurnal.info

tačno.net
Autor 26.9.2014. u 16:37