Pročitajte kolike prihode i imovinu imaju sudije i tužioci u BiH

tačno.net
Autor 16.5.2019. u 09:52

Pročitajte kolike prihode i imovinu imaju sudije i tužioci u BiH

Osim nosilaca pravosudnih funkcija koje bira i imenuje VSTV, u bazi su i podaci o četvero sudija ustavnih sudova koje biraju nadležni parlamenti.

Bazu podataka čine informacije o njihovom obrazovanju i karijeri, nekretninama, automobilima, ušteđevini i kreditima. Na raspolaganju su i informacije o tužbama, sudskim i disciplinskim postupcima koji su vođeni ili se vode protiv sudija i tužilaca.

Novinari CIN-a su godinu dana prikupljali dokumente iz zemljišnih knjiga, registara preduzeća te podatke o plaćama i naknadama iz pravosudnih institucija, kao i krivične prijave, optužnice i presude.

Prema Zakonu o VSTV-u, sudije i tužioci svake godine podnose ovom vijeću finansijske izvještaje u kojima navode šta su tokom godine radili i koliko novca su za to primili. Izvještaji uključuju informacije o bračnim drugovima i djeci s kojom žive. Ti podaci nikada nisu bili dostupni javnosti.

CIN je 2015. godine zatražio ove izvještaje, ali VSTV ih je odbio dostaviti, uz obrazloženje da bi time mogla biti povrijeđena privatnost ovih osoba. U Agenciji za zaštitu ličnih podataka BiH su ovo smatrali zloupotrebom prava, navodeći da se institucije neosnovano pozivaju na zaštitu ličnih podataka i donose proizvoljne odluke te da bi trebale cijeniti javni interes i objaviti ove informacije.

CIN će u narednom periodu bazu dopunjavati novim profilima sudija i tužilaca.

Prema objavljenim podacima, aktuelna sutkinja u Sudu BiH i bivša glavna tužiteljica Tužilaštva KS Dalida Burzić u Sudu BiH mjesečno prima 3.800 KM. Ona je u Tužilaštvu KS imala veća primanja, odnosno 3.952 KM mjesečne plaće. Od nekretnina posjeduje stan u Sarajevu vrijedan 100.000 KM, a i kreditno je zadužena (58.559 KM + 11.757 KM).

Tužilac u Tužilaštvu BiH Dubravko Čampara prima 4.300 KM mjesečne plaće, a u bazi podataka navedeno je da njegova supruga Maida ima 3.000 KM plaće. Čampara je zajedno sa suprugom vlasnik dva stana u Sarajevu i to stana od 86 m2 (vrijedan 180.000 KM) i garsonijere od 26 m2 (vrijedne 80.000 KM).

Supruga Maida posjeduje vikendicu i zemljište od 868 m2 u Trnovu (vrijednost 60.000 KM) i garažu u Sarajevu (vrijednost 15.000 KM). Kako je navedeno, Čamparina majka Rabija Čampara vlasnica je stana od 57 m2 u Sarajevu, garaže od 12 m2 u Sarajevu, vikendice i zemljišta od 479 m2 u Neumu i garsonijere od 20 m2 u Sarajevu. Dubravko Čampara nije kreditno zadužen.

Bivši glavni tužilac Tužilaštva BiH Goran Salihović trenutno kao državni tužilac prima 4.800 KM plaće, dok je za vrijeme obnašanja dužnosti glavnog državnog tužioca primao 5.200 KM mjesečno.

Vlasnik je stana od 71 m2 u Sarajevu čija je vrijednost 105.000 KM te stana u Tuzli od 88 m2 za koji nije navedena vrijednost. Njegova majka Eleonora Salihović posjeduje stan od 58 m2 u Lukavcu i vikendicu i zemljište od 1.120 m2 također u Lukavcu. Goran Salihović kreditno je zadužen 5.000 KM.

Bazu podataka o prihodima te pokretnoj i nepokretnoj imovini 29 sudija i tužilaca u Bosni i Hercegovini možete pogledati ovdje.

klix.ba

tačno.net
Autor 16.5.2019. u 09:52