Prvi mart upozorava: Izmjene Zakona o krivičnom postupku znače nova puštanja na slobodu osuđenih ratnih zločinaca

tačno.net
Autor 29.11.2013. u 16:28

Koalicija “Prvi mart” danas je uputila analizu Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine, usvojenog na Domu naroda, koji se 5. decembra treba naći na dnevnom redu Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

Analiza je upućena pravosudnim institucijama, parlamentarnim političkim strankama, međunarodnim misijama i ambasadama u Bosni i Hercegovini. U analizi, “Prvi mart” upozorava da se u zakon uvodi presedan. Naime, cilj izmjena je osigurati direktnu primjenu pojedinačnih presuda Evropskog suda za ljudska prava u slučajevima Maktouf i Damjanović za sva lica osuđena za ratne zločince po Krivičnom zakonu BiH, a o kojima Evropski sud za ljudska prava nje raspravljao.

Ovdje ponavljamo citat iz presude Evrospkog suda: “Sud želi podcrtati da njegova zadaća nije da razmotri in abstracto da li je retroaktivna primjena Zakona iz 2003. godine na predmete ratnih zločina sama po sebi nekompatibilna sa Članom 7 Konvencije. Ovo pitanje se mora ocjenjivati za svaki predmet pojedinačno, uzimajući u obzir konkretne okolnosti svakog predmeta i, posebice, da li su domaći sudovi primijenili zakon čije su odredbe najpovoljnije za optuženog.”

Nastavit ćemo upozoravati javnost, kako na grešku učinjenu puštanjem na slobodu osuđenh za ratne zločine i genocid: Slobodana Jakovljevića, Aleksandra Radovanovića, Branislava Medana, Brane Džinića, Milenka Trifunovića, Petra Mitrovića, Nikole Andruna, Milorada Savića, Mirka (Špire) Pekeza i Mirka (Mile) Pekeza, tako i na opasnost da se ovaj propust proširi na širi krug osuđenika te im se pruži prilika da po puštanju na slobodu napuste Bosnu i Hercegovinu prije ponavljanja postupka.

Dokument pogledajteOVDJE.

tačno.net
Autor 29.11.2013. u 16:28