REVIZIJA POTVRDILA SUMNJE: Vlada Federacije nema dovoljno robnih rezervi, a novac za hitne slučajeve potrošen na gluposti!

Stefa
Autor 4.6.2014. u 17:01

REVIZIJA POTVRDILA SUMNJE: Vlada Federacije nema dovoljno robnih rezervi, a novac za hitne slučajeve potrošen na gluposti!

Revizija utvrdila da formirane robne rezerve ne mogu pomoći stanovništvu

Federacija BiH nespremna je dočekala poplave ali se na adekvatan način ne može nositi ni sa njihovim posljedicama, dobrim dijelom i zbog neadekvatnih mjera federalnih institucija.

O tome svjedoče i revizorski izvještaji Vlade Federacije BiH i Federalne direkcije robnih rezervi za 2013. godinu. Iako Zakon o federalnim robnim rezervama predviđa da se donese program o vrsti, količini i vrijednosti federalnih robnih rezervi, kao i najmanjoj količini robe koja mora biti stalno na raspolaganju – to nije učinjeno:

Federalna direkcija robnih rezervi, prilikom izrade budžeta za 2013. godinu, nije sačinila plan nabavke stalnih sredstava – robnih rezervi koji mora biti usaglašen sa prijedlogom finansijskog plana kako je to regulirano Zakonom o budžetima u FBiH. Ne možemo potvrditi efikasnost korištenja dijela sredstava koja su odobrena Budžetom FBiH za 2013. godinu Federalnoj direkciji robnih rezervi za nabavku robnih rezervi – navodi se u Izvještaju o reviziji finansijskih izvještaja Federalne direkcije robnih rezervi, koji je objavio Ured za reviziju institucija u FBiH.

Također, u okviru Federalne direkcije se obrazuje Savjet kao stručno i savjetodavno tijelo koje razmatra i daje mišljenja o bitnim pitanjima vezano za robne rezerve, ali u okviru utvrđenih nadležnosti od strane Vlade FBiH i Federalne direkcije nisu poduzete odgovarajuće aktivnosti u cilju realizacije naprijed navedenog.

Zbog toga se ne može garantovati, navodi se u izvještaju, a vrlo konkretno pokazuje i ovih dana na terenu, da će se formiranim robnim rezervama moći “otkloniti poremećaji u privredi nastali kao posljedica većih prirodnih elementarnih nepogoda ili drugih vanrednih prilika odnosno u slučaju rata ili neposredne ratne opasnosti radi koje su iste i formirane”.

Ni interne kontrole rezervi nisu bile efikasne, smatraju revizori, pa je kao posljedica dolazilo i do isteka roka trajanja namirnica. Zbog prolongiranja roka sa Klasom za nabavljanje količina merkantilne pšenice, Direkcija je jedno vrijeme bila bez zaliha pšenice. Neefikasna je bila i  procedura nabavke dizela i zanavljanje ostalih vrsta proizvoda u skladištima.

Vlada FBiH nenamjenski trošila sredstva iz tekućih rezervi

I Vlada Federacije BiH od revizora je dobila mišljenje s rezervom. Dio uzroka leži i u tome što se ne može potvrditi da su se sredstva Tekuće rezerve utvrđena u Budžetu FBiH za 2013. godinu u cjelosti koristila za hitne i nepredviđene budžetske izdatke u skladu sa Zakonom o izvršavanju Budžeta u FBiH za 2013. godinu za koji su nastali u toku 2013. godine.

Najveći dio sredstava tekuće rezerve utrošen je na ime finansiranja provođenja zakonske revizije korisnika iz oblasti boračko invalidske zaštite u iznosu od 1.640.000 KM, te za isplatu jednokratnih novčanih pomoći penzionisanim pripadnicima Oružanim snagama BiH u ukupnom iznosu od milion i 394 hiljade KM.

Pored navedenog Vlada FBiH je odobravala sredstva iz Tekuće rezerve za namjene za koje su već jednim dijelom odobrena sredstva u okviru tekućih transfera, od kojih dio jeste bio hitan i nepredviđen – transfer Federalnom ministarstvu zdravstvu 500.000 KM (Kantonalna bolnica „dr. Irfan Ljubijankić“- Bihać) ili 100.000 KM za sanaciju klizišta Bogatići.

Ali Vlada je novac preusmjeravala i Federalnom ministarstvu kulture i sporta u ukupnom iznosu od 335.000 KM i Federalnom ministarstvu za pitanje boraca i invalida odbrambeno – oslobodilačkog rata odobrena su sredstva iz Tekuće rezerve Vlada FBiH za finansiranje troškova 10. sportskih igara RVI BiH i 13. Sportskih igara HVIDR-e HVO HB u ukupnom iznosu 100.000 KM, Predstavničkom domu Parlamenta FBiH 90.000 KM (za plaćanje neizmirenih obaveza iz 2012. godine – izdaci za komunalne usluge, nabavka materijala i sitnog inventara, izdaci za usluge prevoza, unajmljivanje imovine, izdaci za tekuće održavanje, izdaci za osiguranje bankarskih usluga, te druge ugovorene i posebne usluge:

Na osnovu odabranog uzorka konstatovano je da su sredstva iz Tekuće rezerve premijera i zamjenika premijera dodjeljivana fizičkim osobama za socijalnu ili drugu pomoć, raznim udruženjima građana i umjetničko kulturnim društvima, sportskim društvima, mjesnim zajednicama, općinama, a što se ne može smatrati hitnim nepredviđenim izdacima koji se pojave u toku godine koji su se mogli, u skladu sa stavom 7 član 11. Zakona o izvršavanju Budžeta FBiH za 2013. godinu, finansirati iz tekuće rezerve utvrđene u Budžetu FBiH za 2013. godinu– navodi se u izvještaju.

(zurnal.info)

Stefa
Autor 4.6.2014. u 17:01