Rezultat “moratorija na zapošljavanje”: Za godinu dana, 460 novih zaposlenih na budžetu Federacije

tačno.net
Autor 10.3.2017. u 15:15

Rezultat “moratorija na zapošljavanje”: Za godinu dana, 460 novih zaposlenih na budžetu Federacije

Umjesto najavljenog smanjenja troškova za plaće i broja zaposlenih u administraciji, Vlada Fadila Novalića u prethodnoj godini je postavila nove rekorde u obje kategorije.

U svom ekspozeu, datom prije skoro dvije godine, premijer FBiH Fadil Novalić najavio je sljedeće:

„Prva mjera će biti donošenje moratorija na sva zapošljavanja u javnom sektoru. Ova mjera će biti na snazi do daljnjeg, a intencija je da se prirodnim odlivom radne snage, smanji broj zaposlenih, te da se i na ovaj način umanje troškovi po osnovu plata.“

Iako je moratorij na zapošljavanje u Federaciji BiH zvanično bio na snazi i u protekloj godini, institucije koje se finansiraju iz entitetskog budžeta dobile su 461 novog uposlenika/cu u 2016. godini. Ukupan broj zaposlenih u ovoj kategoriji tako se popeo na 7.360 i premašio čak i broj od 7.157 zaposlenih u 2011. godini. Ovo je ujedno i najveći skok u broju zaposlenih “na budžetu” zabilježen u prethodnih 5 godina. Poređenja radi, u prethodnom mandatu broj zaposlenih porastao je 2011. godine za 132 osobe, a 2014. godine za skromnih 15 uposlenika/ca, dok je u druge dvije godine mandata bilježio blagi pad. (Tabela 1)

Tabela 1: Broj zaposlenih u institucijama FBiH
Godina Broj zaposlenih Porast u odnosu na prethodnu godinu
2011 7.157 +1,9%
2012 7.051 -1,5%
2013 6.985 -0,9%
2014 7.000 +0,2%
2015 6.899 -1,4%
2016 7.360 +6,7%

Podatak o broju zaposlenih i visini budžetskih rashoda za plaće i naknade u 2016, dostupan je u dokumentu koji je izradila Agencija za državnu službu FBiH, “Sistem državne službe u Federaciji BiH: Izazovi i perspektive”, koji je nedavno predstavljen Vladi FBiH i usvojen na njenoj 94. sjednici. Podaci o ostalim godinama preuzeti su iz revizorskih izvještaja o izvršenju budžeta FBiH.

Prema ovom dokumentu, zajedno sa brojem zaposlenih, proporcionalno su porasli i troškovi njihovih plaća i naknada, u približno identičnom omjeru (blizu 7%). Aktuelna Vlada FBiH i ovdje je uspjela nadmašiti prethodnu, jer su ostvareni troškovi, u visini od 217,5 miliona KM za plate i naknade budžetskih korisnika u 2016. godini, takođe veći nego u bilo kojoj godini prošlog mandata (Tabela 2).

Tabela 2: Plaće i naknade troškova zaposlenih u FBiH
Godina Iznos (KM) Porast u odnosu na prethodnu godinu
2011 216.400.446
2012 204.206.225 -5,6%
2013 203.047.977 -0,6%
2014 206.628.397 +1,8%
2015 203.467.239 -1,5%
2016 217.536.222 +6,9%

To znači da je, u odnosu na 2015. godinu, za plaće i naknade u prošloj godini isplaćeno čak 14 miliona KM više iz federalnog budžeta.

Obećanje premijera Novalića, da će uvođenjem moratorija biti smanjen broj zaposlenih u administraciji, kao i troškovi plaća i naknada iz budžeta, u prethodnoj godini je definitivno prekršeno.

istinomjer.ba

tačno.net
Autor 10.3.2017. u 15:15