Romi najbrojnija i najugroženija manjina u BiH

tačno.net
Autor 8.4.2014. u 11:49

Romi najbrojnija i najugroženija manjina u BiH

Povodom Međunarodnog dana Roma organizovana konferencija “Inkluzija Roma u BiH – izazovi i prepreke“

Prioritet svih prioriteta jeste obrazovanje romske djece i Roma uopšte, zbog toga me raduje rast broja romskih studenata na univerzitetima u BiH, rekao je koordinator Vijeća Roma BiH Dervo Sejdić, javlja Anadolu Agency (AA).

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH u saradnji s Misijom OSCE-a u BiH organizovao je konferenciju “Inkluzija Roma u BiH – izazovi i prepreke“, povodom Međunarodnog dana Roma.

Na konferenciji za novinare prije početka Konferencije, Sejdić je kazao da je 8. april dan kada su se svi Romi zajedničku upustili u borbu za svoja ljudska prava, iako, kako je istakao, Romi u BiH još uvijek žive u vrlo teškoj situaciji.

“Međutim da BiH čini napore i da u tim naporima ima napretka je vidljivo i očito. Oko 250 Roma dobilo je grantove  za samozapošljavanje ili zapošljavanje kod poslodavca, osjetan je porast romske djece u procesu obrazovanja, kod zdravstvene zaštite još malo ‘škripi’, ali čine se napori da svaki Rom, odnosno svaki čovjek u BiH, dobije zdravstvenu knjižicu“, rekao je Sejdić.

Konferenciju je otvorio zamjenik ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH Miladin Dragičević, koji je kazao da se BiH opredijelila da unaprijedi položaj romske populacije i pomogne njihovom bržem uključivanju u društvo, što je potvrdila usvajanjem nacionalnog programa za Rome i Akcionim planom BiH za rješavanje problema Roma iz oblasti zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja i zdravstvene zaštite iz 2008. godine.

“Bez obzira na to što je BiH s kašnjenjem pristupila Dekadi uključenja Roma 2005-2015. godina, tj. u septembru 2008. godine, uspjeli smo napraviti značajne rezultate u rješavanju problema Roma u oblastima stanovanja, zapošljavanja, zdravstvene zaštite i obrazovanja. U 2009. godini prvi put u državnom budžetu osigurano je 3 miliona KM za rješavanje ovih problema romske populacije“, rekao je Dragičević.

On je istakao da je najveći uspjeh postignut u stambenom zbrinjavanju Roma, gdje je do kraja 2013. godine ukupno uloženo oko 16,5 miliona KM, a do sada je izgrađeno oko 582 stambenih jedinica. Kroz projekte zapošljavanja do sada je zaposleno 300 Roma, a značajan napredak je učinjen i na podizanju svijesti o važnosti zdravstvene zaštite o romskoj nacionalnoj manjini, imunizaciji romske djece, edukaciji romskog nevladinog sektora i u drugim oblastima.

“Obezbijedili smo i masovnije učešće romskih predstavnika u procesu odlučivanja. Ministarstvo također redovno aplicira za IPA projekte kod Evr Komisije i odobren nam je IPA projekt vrijedan pet miliona eura“, izjavio je Dragičević.

Šefica operacija Sekcije za socijalni razvoj, civilno društvo i prekograničnu saradnju u delegaciji Evropske unije (EU) u BiH Natalia Dianiskova, istakla je da EU pridaje ogromnu važnost ovom pitanju, te dodala da se ne smije zaboraviti ni pitanje ravnopravnosti spolova.

“Romkinje se suočavaju sa dvostrukom diskriminacijom, prvo zbog toga što su Romkinje, a zatim i zato što su žene. Ta dva pitanja su povezana i postoji mnogo toga što moramo učiniti“, rekla je Dianiskova.

Zamjenica šefa Misije OSCE-a u BiH Nina Suomalainen rekla je kako OSCE radi na zaštiti prava manjina, a da su Romi najbrojnija i najugroženija manjina u BiH.

“Kroz naše analize ispitali smo pitanje zbrinjavanje Roma i one su pokazale da su Romi i dalje na marginama društva. Inkluzija Roma ne može se raditi samo kroz pojedinačne projekte, to treba raditi kroz sistematične programe na različitim nivoima, kako bi se uspostavila sistematska inkluzija Roma“, poručila je Suomalainen, dodavši da u ravnopravnom društvu ne bi nijedna grupa trebala biti izostavljena.

Predstavnica UNICEF-a u BiH Florence Bauer je naglasila da 68 posto romske djece ne ostvaruje svoja prava. Ona je kazala da djeca pate od raznih diskriminacija i da se nivo isključenosti Roma u BiH proteže u svim dimenzijama.

Direktorica Save the Children u BiH Andrea Žeravčić je kazala da svi moraju zajedno raditi kako položaj romskih dječaka i djevojčica ne bi bio višestruko gori u odnosu na ostalu djecu. Ona je istakla važnost kvalitetnog obrazovanja, što je jedan od prvih uslova, kako bi se prevazišla diskriminacija.

“Dajmo jednake prilike svoj djeci i na taj način dajmo osnova za društvo koje se bazira na principima solidarnosti i tolerancije za drugog“, zaključila je Žeravčić.

U okviru Konferencije upriličena je i izložba “Lice Roma“, koju je otvorila Sarah Bearup, direktorica ureda World Vision u BiH.

AA

Tagovi:
tačno.net
Autor 8.4.2014. u 11:49