Salmedin Mesihović na čelu odbora Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine za obrazovanje

tačno.net
Autor 6.5.2016. u 13:10

Salmedin  Mesihović na čelu odbora Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine za obrazovanje

Danas je u Sarajevu održana konstituirajuća sjednica Odbora Socijaldemokratske partije (SDP) Bosne i Hercegovine za obrazovanje. Članovi Odbora, koji je novina u radu Socijaldemokratske partije, bavit će se problematikom obrazovnog sektora. To uključuje sve nivoe obrazovnog sistema u Bosni i Hercegovini, od predškolskog preko osnovnog i srednjeg do visokog obrazovanja.

Odbor će se, pored aktuelnih obrazovnih pitanja, baviti i strateškim razvojem obrazovanja kao ključnom kategorijom društvenog života. Odbor okuplja ljude koji rade u obrazovanju, s ciljem sprečavanja daljeg derogiranja obrazovnog sistema, te njegovog postupnog razvijanja u pravcu progresivnog rasta.

Činjenica je da je danas obrazovni sistem u BiH prilično devastiran i da ne odgovara osnovnim potrebama društva u kojem živimo. Postoji čak 14 ministarstava obrazovanja, svako sa svojim nadležnostima, zasebnom politikom i načinom rada. Nažalost, još uvijek je u jednom entitetu prisutan princip diskriminacije, a u drugom segregacije učenika po etnonacionalnom i religijskom obrascu.

Poseban problem predstavlja odnos javnog i privatnog sektora u obrazovanju. Nauka je dobrim dijelom odstranjena iz obrazovnog procesa, umjesto da bude njegov sastavni dio. Sve su to zadaci koji stoje pred Odborom i njegovim članovima. Zato će se članovi Odbora fokusirati na izradu programa djelovanja, kao i prezentiranja određenih rješenja koja bi bila putokaz i SDP-u BiH i njegovim zastupnicima na svim nivoima.

Za predsjednika Odbora za obrazovanje je izabran prof. dr. sc. Salmedin Mesihović.

tačno.net
Autor 6.5.2016. u 13:10