Saopćenje za javnost Udruženja/udruge BH novinari

tačno.net
Autor 3.5.2013. u 11:53

Povodom 3. maja – Svjetskog dana slobode medija,  Udruženje/udruga BH novinari  upozoravaju na veoma težak položaj kantonalnih i općinskih javnih medija – radio  i televizijskih stanica u kojima novinari rade u veoma teškim uvjetima i pod snažnim političkim pritiscima.

U BiH djeluje  više od 100  općinskih, regionalnih i  kantonalnih javnih  radio i TV stanica, koje  po svojoj misiji trebaju biti servisi građana u lokalnim zajednicma, ali su najšešće  pod direktnom kontrolom  lokalnih i kantonalnih vlasti. Kantonalne i općinske /opštinske vlasti  se direktno miješaju u uređivačku politiku, vrše izbor politički i nacionalno podobnih a ne obrazovanih i kompetentnih direktora i glavnih urednika, a nadzorni dobor u ovim medijima postaju mjesta za  “uhljebljnje” odanih  političkih kadrova koji  različitim brutalnim metodama  ograničavaju  medijske sobode.

Naročito teška situacija je u RTV USK, RTV Goražde i RTV TK, gdje se sa promjenom političkih snaga u katonalnim skupštama ili u  općinskim/opštinskim vlastima najdirektnije vrši pritisak na  urednike i novinare, prijeti smijenama i otkazima  ili na druge načine novinarski i urednički položaj čine nesigurnim.  Ovaj put ističemo i  neprimjereno ponašanje čelnika u općine Bihać i vlasti u USK, koji dolaze iz različitih političkih stranka, stvaraju vještačke podjele među medijima ili pokušavaju zabraniti novinarima da izvještavaju o temama koje nisu dio njihove političke agende  proglašavajući ih “protivnicima”.  U tom konteksu,  posebno je neprihvatljivo ponašanje načelnika općine Bihać Emdžada Galijaševića, koji je najavio  kako će sve javne  ustanove i preduzeća  iz Bihaća prestati davati informacije novinarima RTV USK  zbog toga što je on lično nezadovoljan načinom njihovog  izvještavanja.

Udurženje/udruga BH novinari upozorava lokalne, kantonalne i regionalne vlasti da moraju poštovati slobodu izražavanja i prava novinara, te stvoriti uvjete za nesmetan, plaćen i dostojanstven rad u javnim i drugim medijima koji djeluju u lokalnoj zajednici. Istovremeno, pozivamo sve novinare u BiH da ovog 3. maja iskažu svoju solidarnost sa kolegama u lokalnim medijima, progovore o njihovom materijalnim položaju i različitim vrstama pritisaka sa kojima se svakodnevno suočavaju.

 

Dodatak: Rezultati istraživanja javnog mnjenja o medijskim slobodama u BiH

 

– Mediji  su institucija kojoj se najviše vjeruje u Bosni i Hercegovini ( 80%), slijede vjerske zajednice i nevladin sektor;
– Ispitanici namanje vjeruju političarima  (19%)  i političkim strankama (24%);
– U odnosu na prethodnu godinu poraslo je povjerenje u vjerske zajednice ( za 10%), palo prema nevladinom sektoru (za 5%), medjunarodnoj zajednici, insitucijama vlasti…;
– Većina ispitanika  smatra kako je sloboda  medija u Federaciji  BiH i RS  MALO ili GOTOVO NIKAKO  prisutna (81,6%) ( u odnosu na ranije godine nema značajnijih promjena u stavovima gradjana Federacije, ali u RS veći broj gradjana smatra kako je manja sloboda medija  –  78,1%  u 2013 naspram 73% u 2012 );
– Nastavljen je trend nezadovoljstva ispitanika iz jednog entiteta radom medija u drugom entitetu;
– POLITIČKA OVISNOST   –  osnovna prepreka  slobodnim medijima (56,9 %);
– FINANSIJSKA OVISNOST  – na drugom mjestu  (42,2%);
– NEDOVOLJNA PROFESIONALNOST  novinara –  stav koji je u porastu u FBiH;
– Mediji nisu neovisni i na njih najveći uticaj imaju političari i političke stranke  (66%);
– Rast utjecaja poslovnih ljudi i vlasnika medija  (8,6 % – 8,8 %);
– Smanjuje  se utjecaj OHR-a i međunarodne zajednice;
U Federaciji bilježimo blagi pad političkog utjecaja, a u RS-u blagi porast;
– Političare i političke stranke ispitanici smatraju glavnim kršiteljima novinarskih prava i medijskih sloboda;
– Poslovni  ljudi krše prava novinara u RS puno više nego u Federaciju – smatraju ispitanici;
– Napadi na novinare su neprihvatljivi!;

Ipak svaki 5–ti ispitanik opravdava takve postupke!, što je blagi porast u odnosu na 2012?!;

– Čak 80% građana smatra kako je novinarsko djelovanje politički motivirano a njih 42% smatra to razlogom gubitka objektivnosti;
– U periodu 2009-2013 konstantno raste broj gradjana koji  ovako misle – porast takvih razmišljanja posebno bilježimo kod ispitanika  u Federaciji BiH;
– Izborom tema mediji ne pokrivaju dovoljno  interese  gradjana (17,3 % je zadovoljno) (Trend  loše odabranih tema od 2009 do 2013 se nastavlja);

– U Federaciji je nezadovoljstvo odabirom tema o  kojima se izvještava veće;

– Trend loše odabranih tema u RS-u je donekle zaustavljen  (23 % nezadovoljnih  u 2012.  i 2013.);

Top 4 teme:

(1) socijalne teme

(2) ekonomske teme

(3) one koje se tiču svakodnevnog života

(4) kriminal i korupcija

(Naglašeniji zahtjevi gradjana RS da u medijima bude više tema o kriminalu i korupciji );

– Poboljšanje uvjeta za rad novinara – smatra  blizu 50 % ispitanika – značajno bi unaprijedilo rad novinara i poboljšalo kvalitetu izvještavanja;
– U Federaciji  – treba  poraditi na boljem materijalnom i finansijskom statusu novinara, a ispitanici u RS-u vjeruju da bi na kvalitetu u puno većoj mjeri utjecao bolji sistem obrazovanja;
– TV je i dalje dominantan medij u BiH;
– Svaki 4. ispitanik  se najkvalitetnije informira putem interneta;
– Uticaj dnevnih novina i radija je potcijenjen;

– Gotovo 50% ispitanika u oba entiteta ocjenjuju internet  kao iznimno važan izvor informacija;

– Samo 25 % ispitanika smatra kako se s povećanjem količine medijskih sadržaja, koji su dostupni na tržištu i u različitim medijima, povećao pluralizam mišljenja;
– Za tu kvalitetu najpresudnijim smatraju jačanje interneta  – 38% ispitanika smatra kako je internet “demokratizirao komunikaciju i omogućio pluralizam mišljenja;
– Kvantitet  izvora i informacija ne prati kvalitet!;
– 32% ispitanika se ne osjećaju  kvalitetnije informiranim unatoč povećanju broja internetskih portala i javno dostupnih medijskih sadržaja (“Previše je sličnoga”, zaključuju);
– 34 % ispitanika smatra kako bh. mediji  pridonose jačanju tenzija na nacionalnom, političkom i vjerskom planu te među entitetima;
– Ovoga su mišljenja puno više ispitanici u RS  (39%) nego u Federaciji BiH  (31%).
tačno.net
Autor 3.5.2013. u 11:53

Tacno.net Aplikacija

Aplikacija