Sarajevo najzagađeniji grad u Evropi

tačno.net
Autor 20.1.2013. u 10:34

Sarajevo najzagađeniji grad u Evropi

Na mapi zagađenja objavljenoj na britanskom Guardianu od europskih gradova najzagađenije je Sarajevo. Na mapi Sarajevo je označeno crvenom bojom, što znači kako ima godišnju koncentraciju loših nepovoljnih čestica (PM10) veću od 372 mikrograma po kubnom metru.

Svjetska zdravstvena organizacija upozorava kako izloženost zagađenim česticama povećava rizik od mnogih kroničnih i akutnih problema dišnog sustava kod djece i odraslih. Podaci SZO-a kažu da se sa smanjenjem čestica (PM10) sa 70 na 20 mikrograma po kubnom metru, smrti povezane s kvalitetom zraka mogu smanjiti za čak 15 posto.

Veći dio Europe označen je sa žutom i zelenom bojom što znači da se radi o relativno čistom zraku.

Ljubičaste točke, koje označavaju koncentraciju PM10 do 100 mjernih jedinica zagađenosti, od većih gradova na Balkanu i jugiistočnoj Europi, imaju Skoplje i Tetovo u Makedoniji, dok u gradove označene s rozom bojom, odnosno oni koji imaju koncentraciju do 75 jedinica spadaju Sofija, Plovdiv, Bitolj, Veles, Solun, Temišvar, Krakov.

tačno.net
Autor 20.1.2013. u 10:34

Tacno.net Aplikacija

Aplikacija