SDU BiH traži da CIK BiH objavi ko su odgovorna lica stranaka koje su sankcionisane za nedostavljanje finansijskih izvještaja

tačno.net
Autor/ica 8.12.2016. u 13:21

SDU BiH traži da CIK BiH objavi ko su odgovorna lica stranaka koje su sankcionisane za nedostavljanje finansijskih izvještaja

Povodom izricanja sankcija za 13 političkih subjekata koji nisu dostavili finansijske izvještaje, rukovodstvo SDU BiH oglasilo se saopštenjem:

“Centralna izborna komisija BiH (CIK BiH) izriče sankcije političkim subjektima koji iste ne izmiruju niti bilo ko iz CIK-a BiH vrši kontrolu i provjeru ko su odgovorna lica tih političkih subjekata koja su dužna da plate izrečene kaznene sankcije.

U nekoliko navrata SDU BiH je tražio da CIK BiH izvrši uvid u činjenično stanje, od upisa u registar pravnih lica u nadležnom Sudu, do provjere transakcijskih računa i njihovih potpisnika u bankama preko Agencije za bankarstvo F BiH.

SDU BiH je godinama trpio materijalnu i političku štetu upravo zbog izbjegavanja CIK-a BiH da izricanje sankcija izvrši po osnovu utvrđenih činjenica ili fakata koje su utvrdili i drugi državni organi kao što je Tužilatvo BiH. Sve kazne smo uredno izmirili, iako za većinu njih SDU kao pravno lice nije bilo odgovorno, jer su nam sredstva, finansijska dokumentacija i pečati bili mahom otuđeni upravo od Unije Socijaldemokrata (USD-a) koji su sada dobili zabranu kandidiranja na sljedećim izborima.

Iako smo protiv odgovornih podnijeli krivične prijave, postvalja se pitanje ko će nadoknaditi štetu prema SDU BiH kao pravnom licu. Ako CIK BiH nije nadležan ili ako ne želi da provjerava činjenice, neka zatraži pomoć od Finansijske policije i Tužilaštva BiH kako bi ispunio svoju zakonsku ulogu. Ne možemo, a da ne kažemo šta se npr. dešava sa ljudima koji imaju male obrte, a ne podnesu finansijski izvještaj na kraju fiskalne godine, drakonski se kažnjavaju. Sa druge strane imamo interesne grupe pojedinaca koji u pola mandata izađu iz jedne političke opcije, osnuju drugu političku stranku i nastave da uzimaju budžetska sredstva na ime mandata koje su dobili. Na kraju godine nikome ne podnesu izvještaj, niti polože račune o utrošku tih budžetskih sredstava koja su sredstva poreskih obveznika, a za te propuste bivaju kažnjeni politički subjekti iz kojih su ti poslanici ili viječnici izašli.

Stoga, SDU BiH traži da CIK BiH provjeri finansijske tokove, utrošak sredstva i finansiranje svih političkih subjekata i svoje nalaze o tome kao i ko su njihovi predsjednici i odgovorna lica, objavi u sredstvima javnog informiranja. U suprotnom smatraćemo da CIK BiH prikriva podatke o utrošku budžetskih sredstava koja su sredstva poreskih obveznika.

Onaj ko nema šta da krije neće biti protiv ovakve inicijative, svi drugi poput USD-a koji je navodno ugašen, a očito je da nije, neka snose sankcije i neka javnost zna ko stoji iza takvih vrlo unosnih poluprivatnih političkih izleta”, stoji u saopštenju rukovodstvo SDU BiH.

tačno.net
Autor/ica 8.12.2016. u 13:21