SDU: “Tražimo oštru reakciju i osudu fašističkih ispada”

tačno.net
Autor 13.3.2017. u 18:41

SDU: “Tražimo oštru reakciju i osudu fašističkih ispada”

“Predsjedništvo SDU BiH izražava zabrinutost i razočarenje zbog izostanaka reakcije zvaničnih državnih organa u vezi ponovnog postrojavanja fašističkog promilitatnog četničkog ravnogorskog pokreta RS u Višegradu.

Da li ovo znači da Vijeće Ministara BiH podržava ovakve fašističke ispade i da će se reagovanja na ove retrogradne pojave svesti na individualne reakcije visokih zvaničnika.

Ako je to slučaj onda se država Bosna i Hercegovina odriče antifašističke tradicije što je pogubno.

SDU BiH izražava jasan stav da svako okretanje glave u državnim institucijama BiH od ovih profašističkih ispada predstavlja opasnost zbog moguće radikalizacije povampirenih nacionalističkih aspiracija, pa i kroz pojavne oblike terorizma uperenog protiv ustavno-pravnog poretka države Bosne i Hercegovine. Sa druge strane ovakve demonstracija rehabilitacije fašizma moraju biti predmetom interesovanja državnog Tužilaštva i Ministarstva Sigurnosti BiH.

Stoga, SDU BiH traži da se ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić, posveti problemu svih radikalizama u BiH sa podjednakim žarom, jer od svih radikalizama prijeti eskalacija u pojavni oblik terorizma s kojim se ugrožava sigurnost svih građana u BiH. Posebno se to odnosi na rad i djelovanje fašističkog promilitantnog četničkog ravnogorskog pokreta Republike Srpske koji ima preko 30.000 registrovanih članova.

Rukovodstvo SDU BiH upozorava da je svaki izostanak rekacije državnih organa, a posebno Ministarstva sigurnosti BiH na ovo postrojavanje pripadnika fašističkog promilitatnog četničkog ravnogorskog pokreta RS u Višegradu može biti tumačeno kao znak odobravanja, rehabilitacije i promicanja četništva tj. fašizma u BiH.

Pošto smo o ovome problemu upozoravali ministra sigurnosti BiH u otvorenom pismu 14.03.2016. godine SDU BiH će ukoliko se odmah ne pokrene inicijativa za zabranu rada i djelovanja fašističkog promilitantnog četničkog ravnogorskog pokreta RS, podnijeti krivičnu prijavu protiv ministra sigurnosti BiH Dragana Mektića zbog tolerisanja i ohrabrivanja odnosno nečinjenja kada je u pitanju zabrana ovakvih fašističkih ispada u BiH.

SDU BiH smatra da je dosta više deklarativne retorike i raznih ispraznih izjava koji za posljedicu imaju samo ne činjenje. Zato mi tražimo hitnu reakciju svih državnih organa BiH i njihovu oštru osudu ovakvih fašističkih ispada”, stoji u saopćenju.

tačno.net
Autor 13.3.2017. u 18:41