Šef Misije BiH pri EU i ambasador Igor Davidović se sastao sa novoimenovanim komesarom za kulturu, obrazovanje, sport i mlade Evropske komisije Tiborom Navracsicsem

tačno.net
Autor 20.1.2015. u 14:13

Šef Misije BiH pri EU i ambasador Igor Davidović se sastao sa novoimenovanim komesarom za kulturu, obrazovanje, sport i mlade Evropske komisije Tiborom Navracsicsem

Šef Misije Bosne i Hercegovine pri Europskoj uniji ambasador Igor Davidović se sastao sa novoimenovanim komesarom za kulturu, obrazovanje, sport i mlade Evropske komisije Tiborom Navracsicsem

Na inicijativu Misije BiH pri EU u Briselu, šef Misije ambasador Igor Davidović se sastao 19. januara 2015. godine sa novoimenovanim komesarom za kulturu, obrazovanje, sport i mlade Evropske komisije Tiborom Navracsicsem.

Ambasador Davidović je predstavio stanje u kulturi u Bosni i Hercegovini, kao i angažman kulturne diplomatije Misije BiH na prepoznatljivosti zemlje u prijestolnici Evropske unije. Ambasador Davidović je informirao komesara za kulturu Evropske komisije o izuzetnom odzivu kojeg je u julu 2014. godine pristupanje BiH programu Creative Europe imalo u domovini. Naveo je uspješne primjere finansiranja EK projekata, kao što su Vijećnica u Sarajevu i Novom Gradu te rekonstrukcija Tvrđave Kastel u Banjaluci. Ambasador Davidović je predložio da se kulturni projekti u BiH ponovno finansiraju iz fondova EU za bespovratnu finansijsku pomoć, što je bio odličan primjer dobre prakse EK i pokazatelj razumijevanja stanja u zemlji.

Komesar Navracsics je izjavio da je Bosna i Hercegovina područje izuzetno raznolikog i bogatog kulturnog naslijeđa. Naglasio je da su i EU, kao i njegova rodna Mađarska iz povjesnih razloga, posebno zainteresirane za stabilizaciju BiH u svojstvu članice EU. Istakao je da kultura Bosne i Hercegovine ‘mora biti cement integracije’, te da je ‘najbolji i najefikasniji pristupni projekat’. U tom smislu komesar Navracsisc je naveo da namjerava senzibilirati komesare za proširenje Hahna, visoku predstavnicu za vanjsku politiku Mogherini i kolegu iz Republike Hrvatske da kultura bude uvrštena i tretirana kao temeljni instrument vanjske politike EU. Šef Misije Davidović je pozvao komesara Navracsicsa da što prije posjeti Bosnu i Hercegovinu, što je sa zadovoljstvom prihvaćeno.

U znak početka plodne suradnje ambasador Davidović je komesaru Navracsicsu uručio Zmijanjski vez sa Reprezentativne liste nematerijalne baštine UNESCO, monografiju o  sarajevskoj Vijećnici autora Valerijana Žuje i Studija Urbing, knjigu ‘Hercegovina zemlja vina’ autora Branimira Martinca, koja je dobila prvu svjetsku nagradu za knjigu o vinu, te monografije Međunarodnog festivala Sarajevska zima i Muzeja savremene umjetnosti Banjaluka.

tačno.net
Autor 20.1.2015. u 14:13