Serge Brammertz nominiran za Nobelovu nagradu za mir

tačno.net
Autor 10.10.2013. u 07:24

Serge Brammertz nominiran za Nobelovu nagradu za mir

U januaru 2013.godine Međunarodni institut za bliskoistočne i balkanske studije (IFIMES) iz Ljubljane podnio je zvaničnu nominaciju Nobelovom komitetu u Oslu u kojoj je obrazložio Nnominaciju za Nobelovu nagradu za mir Serge Brammertza, glavnog tužitelja Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju (ICTY) sa sjedištem u Haagu. Nominaciju su potpisale visoke i ugledne ličnosti iz različitih država u rangu predsjednika parlamenta, šefa države, predsjednika ustavnog suda, poslanika Evropskog parlamenta, ministara, ambasadora i drugih.

U obrazloženju nominacije, između ostaloga, je navedeno: „Serge Brammertz, preuzeo je poslove glavnog tužioca Tribunala u januaru 2008.godine. Odigrao je ključnu ulogu u promoviranju pomirenja i obnove povjerenja između ugroženih zajednica na prostoru bivše Jugoslavije, koji su osnovni uvjeti za ponovno uspostavljanje i održavanje trajnog mira.

Kroz njegov poseban odnos sa žrtvama, pokazao je odlučnost da traži punu suradnju država i vlada zemalja bivše Jugoslavije, a izražavao je i snažnu podršku nacionalnim pravosuđima na teritoriji bivše Jugoslavije. Serge Brammertz je postavio temelje za napredak društava zasnovan na vladavini prava. Svojim radom je u velikoj mjeri doprinio realizaciji ključnih ciljeva Vijeća sigurnosti UN-a. Njegov doprinos u jačanju i osiguranju mira na prostoru bivše Jugoslavije je nemjerljiv. On tretira sve žrtve jednako kao i izražava podršku njihovim naporima da njihov status bude uređen i prava priznata.

Postoji bezbroj primjera Sergea Brammertza u pružanju podrške žrtvama iz svih etničkih zajednica, čineći značajne napore da potakne istinski i neposredan dijalog sa i između žrtava, posebno tamo gdje su pripadali različitim etničkim zajednicama. Kroz interakciju sa žrtvama, približio je žrtve ICTY-u, jer je smatrao da žrtve trebaju postati dio sudskog procesa. Serge Brammertz, također, podržava konkretne mjere podrške žrtvama. Na primjer, snažno je podržao prijedlog Vijeća sigurnosti UN-a o osnivanju fonda za kompenzaciju žrtvama teških zločina počinjenih tokom ratova na prostoru bivše Jugoslavije. Drugi primjer je njegova podršku usvajanju zakona o priznavanju prava svih žrtava na području bivše Jugoslavije, kao što je državni zakon u BiH koji regulira prava žrtava torture.“

Serge Brammertz je rođen 1962.godine u Eupenu, Belgija.

Tagovi:
tačno.net
Autor 10.10.2013. u 07:24

Tacno.net Aplikacija

Aplikacija