Sindikati i BiH udruženja kontrolora letenja nezadovoljni zbog namjera Europske Komisije da liberalizuju zračni promet

tačno.net
Autor 28.1.2014. u 09:05

Sindikati i BiH udruženja kontrolora letenja nezadovoljni zbog namjera Europske Komisije da liberalizuju zračni promet

ATCEUC (Air Traffic Controllers European Unions Coordination), Europski sindikat kontrolora letenja koji zastupa više od 14 hiljada kontrolora u 28 zemalja Europe, putem Action Day-a, najavljenog za 29.01.2014. god, želi da izrazi svoje nezadovoljstvo zbog namjera Europske Komisije da liberalizuje zračni promet, te svoju zabrinutost zbog inicijative SES 2+, koja se bazira na performansu i uštedama novca, dok je sigurnost zračnog prometa stavljena u drugi plan, te predstavlja značajnu reorganizaciju službe kontrole letenja, sa ozbiljnim i nesagledivim posljedicama po sigurnost odvijanja zračnog prometa iznad Europe. Raspon akcija koje će ATCEUC poduzeti u vidu Action Day-a će zavisno od države do države, ići od štrajka pa sve do strogog pridržavanja procedura kontrole letenja, koja će značiti značajno usporavanje a i manji protok prometa.

U ime Udruženja kontrolora letenja u BiH i Sindikata kontrolora letenja u BiH, ovim putem dajemo punu podršku aktivnostima ATCEUC-a.

U protekloj godini, ATCEUC je u više navrata pokušao da skrene pažnju Europskoj Komisiji na nedostatak sigurnosnih minimuma koji bi morali biti implementirani u plan racionalizacije. ATCEUC je također zahtjevao da se planovi za budućnost postave prema realističnoj slici zračnog prometa u Europi, uzimajući u obzir, između ostalog i ekonomsku krizu. Nakon što je generalni štrajk prvobitno bio najavljen u Oktobru 2013. godine, ATCEUC je od Europske Komisije dobio uvjerenje da su konačno spremni na razgovore o stavu struke po ovom pitanju, zbog čega je Oktobarski štrajk odgođen. Nažalost, pregovori nisu urodili plodom. U planu liberalizacije Europske Komisije i dalje nedostaju pravi sigurnosni ciljevi, a navedeni ciljevi ekonomičnosti su u potpunosti nerealni.
Ovakav izgled planova Europske Komisije će ugroziti sigurnost zračnog prometa, što će se odraziti i na Bosnu i Hercegovinu, njen zračni promet, kao i kontrolore letenja te stoga i mi izražavamo našu zabrinutost i ne možemo nijemo posmatrati ovaj proces.

Udruženje i Sindikat kontrolora letenja u Bosni i Hercegovini žele ovom prilikom i da skrenu pažnju na trenutnu situaciju kada je u pitanju kontrola letenja u BiH.

Naime, projekat preuzimanja kontrole zračnog prometa nad BiH, kao što je poznato, se godinama odlaže. Iako su napokon učinjeni konkretni koraci ka prvoj fazi – tranziciji, uposlenici entitetskih direkcija (FEDCAD i RSCAD) su od 1.1.2014.godine, preuzeti od strane Državne agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi (BHANSA), i dalje postoje mnogi neriješeni  problemi. Imenovanje direktora Agencije, čini se, neće biti završeno prije novih općih izbora u oktobru 2014.

Jedan od trenutno gorećih problema je degradacija kolega kontrolora letenja, a koji posjeduju ovlaštenja za obavljanje poslova kontrole letenja, u smislu njihovog razvrstavanja na poslove koji nisu „kontrolorski“. Neadekvatna sistematizacija radnih mjesta BHANSA-e kontrolore letenja ostavlja po strani iako su za njihovo školovanje izdvojena značajna finansijska sredstva,  posebno u momentu kada njihovo znanje i stručnost mogu biti presudni za adekvatno preuzimanje kontrole zračnog prostora iz ruku naših susjeda. Posebno zabrinjava slučaj kontrolora letenja kojoj uopće nije ponuđen novi ugovor o radu u Agenciji (BHANSA) te je, ustvari, kolegica ostala bez posla.

Stiče se dojam da su kontrolori letenja prepušteni sami sebi, bez institucionalne brige za njihove egzistencijalne probleme i stvarne potrebe. Ne treba govoriti o tome kakvog uticaja i traga to može ostaviti na adekvatno i sigurno odvijanje zračnog prometa iznad Bosne i Hercegovine.

Nova generacija odškolovanih oblasnih kontrolora letenja još uvijek čeka na početak operativnog rada, tj. na „frekvenciji„ , a bez jasnih garancija kada će se to zaista i desiti. Rokovi su ponovo pomjereni , od predviđene sredine marta za kraj oktobra 2014 godine.

Tehnički aspekt preuzimanja kontrole letenja iznad BiH također ima svoje nedostatke i  nije u potpunosti završen.

Ovim putem apelujemo na sve relevantne institucije, da što hitnije iznađu rješenje za gore navedene probleme a „oštećene“ kontrolore letenja vrate na radna mesta za koje su se uspješno školovali.

Udruženje i Sindikat kontrolora letenja pozdravljaju sve napore Ministarstva Komunikacija i Prometa Bosne i Hercegovine da se ovaj projekat što prije uspješno privede kraju.
Također, Udruženje, kao i Sindikat stoje na raspolaganju za sve vrste saradnje, kako bi zajedničkim naporima napokon preuzeli kompletan zračni prostor Bosne i Hercegovine u svoje ruke.

tačno.net
Autor 28.1.2014. u 09:05