Skupština Kantona Sarajevo prihvatila zahtjeve Plenuma građana

tačno.net
Autor/ica 24.2.2014. u 14:25

Skupština Kantona Sarajevo prihvatila zahtjeve Plenuma građana

Zastupnici Skupštine Kantona Sarajevo prihvatili su jednoglasno i nakon više od četiri sata rasprave zahtjeve Plenuma građana, odnosno zaključke koje je Kolegij Skupštine donio u vezi sa tim zahtjevima.

Iako su zastupnici satima raspravljali o današnjoj prvoj tački dnevnog reda, to nije rezultiralo nikakvim novim zaključcima ni rješenjima, te su usvojeni ranije doneseni zaključci Kolegija Skupštine.

Na taj način Skupština Kantona Sarajevo prihvata zahtjev za formiranje ekspertske Vlade u skladu sa Ustavom, zakonom, pozitivnim zakonskim propisima i podzakonskim aktima. U vezi s tim Skupština poziva Klubove zastupnika u SKS da predsjedavajućoj Skupštine u roku od 7 (sedam) dana dostave svoje prijedloge kandidata za premijera.

Konstatovano je da u Kantonu Sarajevo trenutno jedan izabrani zvaničnik koristi pravo na naknadu plaće nakon prestanka javne funkcije tzv. “bijeli hljeb”, te je Skupština pozvala sve ministre i zastupnike u Kantonu Sarajevo da se odreknu korištenja ove beneficije. Nadalje, naloženo je Komisiji za izbor i imenovanja i administrativna pitanja da obustavi donošenje Rješenja o naknadi plaće nakon prestanka javne funkcije.

Poziv na ostavke u upravljačkim strukturama javnih ustanova

Konstatovano je također da zastupnici u SKS po osnovu učešća u komisijama, odborima i drugim tijelima, koja su sastavni dio Skupštine Kantona Sarajevo ne primaju nikakvu naknadu, niti imaju dodatne beneficije. Zaključeno je i da u skladu sa Zakonom o sukobu interesa u upravljačkim strukturama JKP nema izabranih zvaničnika. Po navedenom zakonu moguće je imenovanje izabranih zvaničnika u upravljačke strukture Javnih ustanova.

Skupština Kantona Sarajevo stoga poziva sve zastupnike i izabrane zvaničnike koji se nalaze u upravljačkim strukturama JU, da odmah podnesu ostavke. Obavezana je Vlada Kantona Sarajevo da na prvoj narednoj sjednici razrješi sve izabrane zvaničnike imenovane u upravljačkim strukturama JU, te ne vrši dalja imenovanja po ovom zakonu.

Vladi KS odnosno Ministarstvu finansija KS je naloženo da u roku 10 dana izvrši analizu primjene ovog zaključka u smislu da plaće vršioca javnih funkcija svedu na nivo dvije prosjećne plate u KS. Nakon toga će se SKS na prvoj narednoj sjednici izjasniti o modalitetu primjene ovog zaključka. Vladi KS i upravljačkim strukturama svih javnih institucija naloženo je da u roku od 10 dana dostave prijedlog racionalizacije korištenja motornih vozila i službenih putovanja za 2014. godinu.

Skupština Kantona Sarajevo na hitnoj sjednici održanoj dana 12. februara 2014. donijela je zaključak kojim se nalaže Agenciji za privatizaciju Kantona Sarajevo da u roku od 7 (sedam) dana dostavi Skupštini sve ugovore o privatizaciji. Agencija za privatizaciju je 18. februara dostavila ugovore po zaključku Skupštine i Skupština će ih proslijediti na daljnje postupanje.

Analiza dešavanja od 7. februara

Dostavljeni spisak će se proslijediti Kantonalnom tužilaštvu i MUP-u KS od kojih će se tražiti da Skupštini dostave spisak firmi protiv kojih se vodi postupak. Javno su pozvani svi građani da MUP-u, Kantonalnom tužilaštvu ili Kolegiju dostave sve informacije ili dokumentaciju koja ukazuje na inkriminaciju u procesu privatizacije u preduzećima sa liste. S obzirom na to da već postoje nadležne institucije kao što je Ured za pritužbe građana, čije članove je izabrala Komisija za izbor i imenovanja i administrativna pitanja Skupštine KS iz reda građana i policije, Skupština je pozvala predstavnike Plenuma i druge građane koji se smatraju oštećenim da se obrate ovom Uredu.

Skupština KS će po dobijanju analize o dešavanjima od 7. februara nju razmatrati na prvoj narednoj sjednici, kao i informaciju Nezavisnog odbora za izbor i reviziju policijskog komesara i u vezi sa tim donijeti određene zaključke, preporuke i mjere ukoliko budu utvrđena kršenja ljudskih prava itd. Kolegij je izrazio spremnost, a to su prihvatili i zastupnici u Skupštini da sve informacije koje ima na raspolaganju kroz institucije za koje su nadležni, stavi na uvid predstavnicima Plenuma.

foto: oslobodjenje.ba

klix.ba

tačno.net
Autor/ica 24.2.2014. u 14:25