“Socijalna pravda i radnička prava žena i muškaraca u BiH”

tačno.net
Autor/ica 6.3.2017. u 11:23

“Socijalna pravda i radnička prava žena i muškaraca u BiH”

U srijedu, 8. marta s početkom u deset sati TPO Fondacija će održati panel-diskusiju na temu “Socijalna pravda i radnička prava žena i muškaraca u BiH” u hotelu Bosnia ulica Kulovića 9 s početkom u 10 sati.

Na tribini će učestvovati Nermina Baljević, Nerzuk Ćurak, Besima Borić i Branka Antić-Štauber, a moderirat će Amila Kahrović-Posavljak.

Cilj panel-diskusije je, s obzirom na aktuelne probleme radnica i radnika u BiH, otvoriti pitanja o rodnim razlikama unutar koncepta radničkih prava i socijalne pravde. Kako se prema radničkim pravima žena i muškaraca odnose aktuelne vlasti, postoji li dugoročni koncept kako da se riješi ova problematika u zemlji u kojoj su vijesti o stečajevima svakodnevnica, kakva su porodiljska i rodna prava radnica, koliko problematiku (ne)riješava reformska agenda, koliko njenom rješavanju mogu doprinijeti religijske zajednice i civilno društvo, a koliko žene u politici…

Sve su to pitanja koja će biti razmatrana na panel-diskusiji koju organizira TPO Fondacija povodom 8. marta. Inače, Fondacija kojom rukovodi prof.dr. Zilka Spahić-Šiljak dugi niz godina djeluje upravo na premoštavanju sve većeg međurodnog jaza u savremenom bh. društvu i pokušava dati konkretan doprinos promjenama.

tačno.net
Autor/ica 6.3.2017. u 11:23