Sorensen: BiH je evropska zemlja i pripada Evropskoj uniji

tačno.net
Autor 17.4.2014. u 08:46

Sorensen: BiH je evropska zemlja i pripada Evropskoj uniji

Odluka u predmetu Sejdić – Finci mora biti izvršena, a mehanizam koordinacije rada na pitanjima EU, koji će omogućiti da BiH jedinstveno nastupa pred EU, ostaje pitanje od najvećeg značaja, kazao je u intervjuu za Oslobođenje Peter Sorensen, specijalni predstavnik EU u BiH.

Iz Evropske unije se već neko vrijeme najavljuje novi pristup prema Bosni i Hercegovini. O kakvom pristupu se radi, Sorensen kaže:

“Tokom proteklih nekoliko mjeseci pokrenut je određeni broj novih inicijativa u ključnim oblastima. Te inicijative sažete su u zaključcima Savjeta za inostrane poslove EU od 14. aprila. Jasno je da će doći do proširenja programa rada na pitanjima EU i angažovanja u Bosni i Hercegovini. Prije svega, potrebno je da vidimo napredak u oblasti ekonomije. Odsustvo ekonomskog rasta je jedan od razloga za opravdane proteste koje smo vidjeli proteklih mjeseci. Iz tog razloga, podržavamo forum, dijalog o ekonomiji, koji će pomoći da se utvrde ključne oblasti za hitno djelovanje sa ciljem bržeg otvaranja novih radnih mjesta. Evropska komisija će predložiti inicijative za unapređenje ekonomskog upravljanja i jačanje konkurentnosti, kao i stimulisanje ekonomskog rasta”, kazao je Sorensen.

On je dodao da je već osnovana zajednička radna grupa koja će raditi na realizaciji svih sredstava EU iz IPA 2007-2013.

“Tu je već ostvaren dobar napredak. Pored toga, očekuje se da će doći do širenja strukturisanog dijaloga o pravosuđu na druga pitanja iz domena vladavine prava tako da, pored pitanja pravosuđa, obuhvati i pitanja borbe protiv korupcije.”

oslobodjenje.ba

tačno.net
Autor 17.4.2014. u 08:46