Svjetska banka nije zahtjevala nova zapošljavanja u ViK-u

tačno.net
Autor 25.1.2017. u 16:05

Svjetska banka nije zahtjevala nova zapošljavanja u ViK-u

Premijer KS, Elmedin Konaković, odobrio je zahtjev za zapošljavanje 14 novih radnika na neodređeno vrijeme u KJKP “Vodovod i kanalizacija” na projektu prečistača otpadnih voda u Butilama, koji je ViK radio u saradnji sa Svjetskom bankom. Obrazlažući ovaj potez, Konaković je kazao kako se radilo o zahtjevu Svjetske Banke.

“Vidjeli ste moj odnos prema KJKP ‘Vodovod i kanalizacija’. Ja znam šta su gore problemi i šta je sporno, a ovih 14 ljudi se odnosi isključivo na našu obavezu da pokrenemo prečistač Butile. Nismo imali izbora jer bi ugrozili prečistač čija je investicija 50 miliona KM.”

Elmedin Konaković. Klix.ba, 24.01.2017.

Konaković je istom prilikom obrazložio kako je ViK morao zaposliti 14 radnika, jer se radi o osobama koje su prošle obuku Svjetske banke i koje su neophodne u obavljanju ovog posla.

“Vlada KS je u svim preduzećima smanjila broj uposlenih u komunalnoj privredi. Muka mi je od zapošljavanja po preduzećima ali ovo je bilo neophodno.”

Elmedin Konaković. Klix.ba, 24.01.2017.

Konaković je navedene izjave dao pozivajući se na tvrdnje direktora ViK-a Nezira Hadžića.

Tragom ovih tvrdnji, Istinomjer je uputio dopis uredu Svjetske Banke u BiH, sa upitom o tome da li je SB insistirala na zapošljavanju 14 novih radnika u ViK-u na projektu prečistača voda Butile.

Odgovor šefice ureda Svjetske banke u BiH, Tatiane Proskuryakove, pokazuje da to nije bio slučaj.

„Izgradnja prečistača otpadnih voda u Butilama i kanalizacione mreže je završena na zadovoljavajući način i prečistač radi u skladu sa standardima. Što se tiče pitanja osoblja, Svjetska banka nije tražila od Komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija (ViK) da zapošljava novo osoblje u okviru ovog projekta. Ono što je Svjetska banka tražila jeste da se nakon rehabilitacije i izgradnje uspostavi tim koji će biti obučen za upravljanje i održavanje postrojenja. Tim za implementaciju projekta je obavijestio Svjetsku banku da na prečistaču imaju kvalifikovano osoblje koje je prošlo neophodnu obuku od strane kompanije koja je vodila izgradnju postrojenja.“

Tatiana Proskuryakova, šefica ureda Svjetske banke u BiH, 25.01.2017.

Iz navedenog odgovora sasvim je jasno da Svjetska banka nije zahtijevala nova zapošljavanja, nego samo uspostavu tima za održavanje postrojenja, što nije nužno značilo zapošljavanje novih radnika na neodređeno vrijeme. Suprotno Konakovićevim tvrdnjama, jasno je i da sama Svjetska banka nije vršila obuku tima, nego je to uradila kompanija koja je gradila postrojenje.

Ugovor sa Svjetskom bankom nije, dakle, postavio nikakve prepreke da se za upravljanje postrojenjem obuče radnici koji su već uposleni u ViK. Štaviše, Direktor ViK-a Nezir Hadžić je, krajem 2015. godine, prilikom sastanka sa predstavnicima SB, Vlade KS i ViK-a, kada je izgradnja prečistača bila u završnoj fazi, za Oslobođenje izjavio kako su već određeni  uposlenici koji će proći obuku, te nije spominjao dodatna zapošljavanja radnika.

Prema izjavi koju je na istom sastanku dao stručnjak za  infrastrukturu SB, Iyad Rammal, formiranje tima je bilo neophodno još u to vrijeme.

“Bitno nam je i da planirani tim koji će preuzeti upravljanje postrojenjem bude formiran na vrijeme i osposobljen za neposredan rad na njemu, kako bi najavljena testiranja bila obavljena kada je i planirano.”

Iyad Rammal, Svjetska Banka u BiH, Oslobođenje, 03.12.2017.

Pošto je zapošljavanje novih radnika uslijedilo tek nakon 70. sjednice Vlade KS, održane 19.01.2017. godine, očigledno je i da je ViK pogrešno izvjestio Svjetsku banku o tome da raspolaže kvalifikovanim osobljem, kao i da Hadžić nije govorio istinu kada je 2015. godine izjavio da će obuku proći osobe koje su već zaposlene u “Vodovodu i kanalizaciji”.

S obzirom da su ranije date izjave o neophodnosti novog zapošljavanja u JKP „Vodovod i kanalizacija“ ovim opovrgnute, možemo zaključiti kako su i premijer Konaković i direktor ViK izgovorili nekoliko neistina u vezi sa ovim pitanjem.

Ni kabinet premijera ni press-služba ViK-a do momenta objavljivanja ovog teksta nisu željeli usmeno odgovoriti na pitanja Istinomjera u vezi sa opravdanošću ovakvog zapošljavanja i kontradikcijama u izjavama premijera i direktora.

(Istinomjer.ba)

tačno.net
Autor 25.1.2017. u 16:05