TIBiH: Potpuno odsustvo napretka u borbi protiv korupcije

tačno.net
Autor 17.10.2013. u 09:28

TIBiH: Potpuno odsustvo napretka u borbi protiv korupcije

Evropska komisija objavila je Izvještaj o napretku Bosne i Hercegovine za 2013. godinu, koji i ove godine nedvosmisleno ukazuje na potpuno odsustvo napretka na polju suzbijanja korupcije i uvođenja vladavine prava, saopćio je danas Transparency International BiH (TIBiH).

Potvrđujući upozorenja TIBiH, izvještaj konstatuje i na devastiranje zakonskog okvira za borbu korupcije, prije svega Zakona o finansiranju političkih partija i Zakona o sukobu interesa, što situaciju doatno usložnjava.

“Ne samo da je prisutna potpuna neefikasnost u procesuiranju slučajeva korupcije, već su institucije za provođenje zakona i pravosuđe pod potpunom kontorolom politčkih partija, na šta TIBiH već godinama upozorava”, navodi se u saopćenju.

Usljed odsustva političke volje nije ni bilo moguće očekivati značajniji napredak na realizaciji Strategije za borbu protiv korupcije i jačanju Agencije za prevenciju i koordinaciju borbe protiv korupcije, te se stoga opravdano konstatuje u izvještaju da je zemlja još uvijek u početnoj fazi borbe protiv korupcije.

“Nema nikave dilleme, i ovaj izvještaj potvrđuje da zemlja ne samo da ne napreduje, već se stanje pogoršava. Zato su, naravno, isključivi krivci lideri vladajućih partija koji čine sve kako bi opstruisali provođenje reformi u zemlji i na takav način sebe zaštitili od krivičnog progona zbog brojnih zločina korupcije koje su počinili i još uvijek čine – izjavio je Srđan Blagovčanin, izvršni direktor TIBiH u povodu objavljivanja izvještaja EU o napretku BiH”, navodi se u saopćenju.

Interesne mreže koje uključuju političke aktere, poslovni sektor i medijie i kontrola političkih partija nad institucijama, kako je navedeno, u startu smanjuju mogućnost otkrivanja i sankcionisanja korupcije, te ruše integritet institucija.

TIBiH će u narednom periodu u direktnoj komunikaciji sa institucijama EU i uz podršku međunarodnog sekretarijata TI insistirati na konkretizaciji uslova i ciljeva od strane EU prema BiH a na planu suzbijanja korupcije i uvođenja vladavine prava.

Jasno je da se zemlja nalazi u prelomnom trentuku i da svako odgađanje preduzimanja hitnih mjera može dovesti do potpunog urušavanja institucionalnog okvira i raspada ustavnog poretka u zemlji sa nesagledivim posljedicama. Stoga će TIBiH insistirati da se prema BiH jasno definiše mapa puta sa konkretnim slučajevim politčke korupcije koji bi trebalo biti riješeni, a takvu praksu je EU već uvela prema nekim zemljama zapadnog Balkana u fazama procesa pridruživanja, prije odočinjanja pregovora.

“Očigledno se nalazimo u fazi kada napredak na suzbijanju korupcije nije moguć bez otvaranja velikih slučajeva politčke korupcije u koje su uključeni najviše rangirani politički zvaničnici, koji stoga nastoje da blokiraju provođenje reformi, a pravosuđe i institucije za provođenje zakona drže pod svojom kontrolom kako bi spriječili da budu procesuirani. Zato nam je potrebna jasna mapa puta i konkretno navedeni slučajevi politčke korupcije od strane EU koji moraju biti procesuirani, kako je to već u Srbiji bio slučaj”, zaključio je Blagovčanin.

fena

tačno.net
Autor 17.10.2013. u 09:28

Tacno.net Aplikacija

Aplikacija