U Sarajevu, subota 14 Februara formira se organizacioni odbor za održavanje mirni protesta i izboru predsjedništva novoformirane građanske asocijacije u BiH

tačno.net
Autor 12.1.2017. u 10:16

U Sarajevu, subota 14 Februara formira se organizacioni odbor za održavanje mirni protesta i izboru predsjedništva novoformirane građanske asocijacije u BiH

Nakon što je upućeno otvoreno pismo putem medija na adresu OHR-a i Američke Ambasade u Sarajavu, subotu 14 Februara sa početkom od 12 sati u Hotel Holiday  organizuje se prvi sastanak aktivista radi formiranja Organizacionog odbora i presjedništava ‘Ustavno pravne Demokratske Asocijacije građana BiH’

Kristimo ovu priliku i javno upućujemo poziv predstavnicima iz organizacija civilnog društva i pokreta, svima onima koji smatraju da svojim činom aktivnosti mogu doprinijeti na planu buđenja građanske svijesti i na  društvenim i Ustavnim promjenama zemlje.

Pozivaju  se mediji u BiH. Za 14 sati zakazuje se pres konferencija na kojoj će biti saopćeni zaključci sa ovog sastanka.

Da se prisjetimo detalja iz otvorenog pisma

Ustavno – pravna Demokratska Asocijacija Vijeća građana BiH

Dostavlja se:

–  OHR  Direkciji za Evropske integracije

– USA  Američkoj Ambasadi u BiH

putem Svih elektronskih i pisanih medija u BiH

Ovo je otvoreno pismo, upućujemo ga stvarnim gospodarima situacije u BiH. Pismo upućujemo u ime napaćenih građana BiH sa zahtjevom da riješite probleme kojima je BiH društvo itekako bremenito.

Potpisivanjem Daytonskog sporazuma je zaustavljen oružani rat u BiH, ali je istovremeno kreirana Ustavno uređenje BiH kao izuzetno ne funkcionalana država u kojoj vlada korupcija, siromaštvo i beznađe. Takva situacija je ostala sve do danas, iako je od potpisivanja Daytonskog sporazuma prošlo mnogo vremena.

U današnjoj BiH su još uvijek na političkoj sceni snage koje su izazvale rat u BiH kojima nikada nije zabranjeno djelovanje, a u privredu BiH je malo investirano. Uslijed toga, BiH je danas zemlja u kojoj je jako izraženo djelovanje nacionalšovinističkih ( četničko, ustaških i islamističkih)  pokreta, prisutna je velika korupcija i siromaštvo što dovodi do toga da mladi ljudi masovno napuštaju BiH i vide svoju budućnost izvan BiH, a BiH objektivno predstavlja opasnost ne samo za regiju već za Evropu i svijet.

U ovom momentu je potrebno da Evropska Unija, USA i druge zemlje pomognu BiH u rješavanju nagomilanih problema. EU i USA imaju vlastiti interes i obavezu da urede BiH kako BiH ne bi bila izvor problema, prvenstveno kako ne bi bila leglo međunarodnog terorizma i kriminala. Osim navedenog EU i USA imaju moralnu obavezu spram BiH, jer upravo na teritoriji BiH se desio rat, a uz prisustvo međunarodne zajednice dogodile su se masovne egzikucije, zločini neviđeni razmjera, progon stanovništva sa svojih ognjišta i na kraju  genocid.

Ovo je posljednji rat na teritoriji Evrope koji nije efikasno zaustavljen. Ko je kriv zbog toga ?!

Mi sami ne možemo riješiti svoje probleme, a vi možete, morate i trebate jer ste preuzeli tu obavezu putem vašeg protektorata kroz OHR i drugih međunarodnih institucija nad BiH. Riješite nametnuti  problem šovinističko fašističkog Ustava u BiH, jer i sami ćete imati velike probleme u budućnosti, ako ne budu riješeni.

Želimo da odmah pokrenete i uspostavite  Ustavno pravno uređenje naše zemlje, građansko orjentiranu državu po uzoru na zemlje Vas  protektora nad BiH. U protivnom preuzmite odgovornost kroz nastavak slijeda događaja koji može nekontrolirano eskalirati.

12.01.2016

Ustavno – pravna Demokratska Asocijacija Vijeća građana BiH

tačno.net
Autor 12.1.2017. u 10:16

Tacno.net Aplikacija

Aplikacija