U UTORAK PROMOCIJA BALKANSKOG FONDA ZA UMJETNOST I KULTURU (BAC)

tačno.net
Autor 20.2.2015. u 12:44

U UTORAK PROMOCIJA BALKANSKOG FONDA ZA UMJETNOST I KULTURU (BAC)

Promocija Balkanskog fonda za umjetnost i kulturu (BAC), te zvanično predstavljanje netom odobrenih Regionalnih saradničkih projektata (COLABs), održat će se u utorak, 24. februara 2015. godine u Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine sa početkom u 11.59 sati. Promociju zajednički organizuju Vlada Švicarske (koju predstavlja Ambasada Švicarske u BiH), Evropska fondacija za kulturu i organizacija artngle , koja je i implementator BAC-a.

Naglašavajući kako su tri partnera ujedinila resurse i ekspertizu sa zajedničkim uvjerenjem da kultura i umjetnost utiču na cjelokupni društveni razvoj, programska direktorica organizacije art∡ngle, Bojana Matić-Ostojić, istakla je da je BAC namijenjen jačanju civilnog sektora i njegovog djelovanja u oblasti kulture i umjetnosti na Zapadnom Balkanu. “Ovom prilikom želimo približiti djelovanje BAC-a i mogućnosti koje on nudi kreativnim pojedincima i organizacijama iz cijelog regiona. Vjerujemo da će BAC dugoročno doprinijeti prepoznavanju i priznavanju značaja kulture i umjetnosti u društvu“, navela je Matić-Ostojić, te dodala da će BAC djelovati na više načina.

 

“Pored podrške organizacijama koje provode regionalne, razvojne projekte, BAC otvara i nove mogućnosti za umjetnike i umjetničke kolektive. Relevantnost, angažovani pristup i težnja ka pozitivnim promjenama zajednički su imenitelj svim projektima. Uz grantove za projekte, BAC-ov tim pruža tehničku podršku i mentorstvo partnerskim organizacijama, pristup relevantnim informacijama, ali i omogućava nova partnerstava, te će ove informacije sigurno biti od koristi radnicima u kulturi i umjetnicima“, rekla je Matić-Ostojić.

Balkanski fond za umjetnost i kulturu (BAC) djeluje u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Kosovu, Makedoniji i Srbiji. Ovaj regionalni fond ima za cilj unaprijeđenje nezavisne kulturne scene na Zapadnom Balkanu, kroz podršku društveno relevantnim projektima u oblasti kulture i umjetnosti, te podsticanje učešća i podizanje kapaciteta kulturnih aktera. Istovremeno, BAC nastoji pospješiti uspostavljanje održivog okvira financiranja namijenjenog nezavisnoj kulturnoj sceni.

tačno.net
Autor 20.2.2015. u 12:44