UO BH novinara upućuje javni protest premijeru FBiH i njegovom kabinetu radi pritiska na medije

tačno.net
Autor 11.1.2017. u 13:18

UO BH novinara upućuje javni protest premijeru FBiH i njegovom kabinetu radi pritiska na medije

Upravni odbor Udruženja/udruge BH novinari upućuje javni protest premijeru Federacije BiH Fadilu Novaliću i njegovom Kabinetu radi nedopustivog političkog pritiska na medije i pokušaja finansijskog ucjenjivanja medija kroz marketinške aktivnosti javnih komanija u vlasništvu Vlade Federacije.

UO BH novinara ocjenjuje skandalozim, neprofesionalnim i nedemokratkim dovoditi sponzorstva i marketinške aktivnosti medije u vezi sa političkim obračunima Vlade Federacije BiH i rukovodstva javnih kompanija. Posebno je nedopustivo tražiti uskraćivanje novca medijima koji su objavljivali kritičke i istraživačke tekstove o nepotizmu, korupciji i mogućim kriminalnim aktivnostima čelnika SDA u javnim organima vlasti.

Zabrinjavajuća je činjenica da su Vlada Federacije BiH i premijer Novalić javno priznali kako novcem ili njegovim uskraćivanjem nastoje uticati na uredničke politike i medijske sadržaje upravo u vrijeme kada javna vlast, civilno društvo i medijska zajednica moraju odgovoriti na Upitnik Evropske komisije i višegodišnje zahtjeve Brisela da bh.vlasti  osiguraju ekonomsku održivost medija kroz transparetno vlasništvo, te apolitično i zakonito finansiranje iz javnih budžeta i donošenje zakona o oglašavanju. Na tragu tih zahtjeva i stvarnih potreba zaštite medija od ekonomskog i političkog pritiska, u 2016. godini su BH novinari, sa još tri medijske organizacije, pokrenuli projekt „Mediji  i javni ugled“ koji je podržala Delegacija EU u BiH, Ministarstvo prometa i komunikacija BiH, kao i brojne druge institucije vlasti i organizacije civilnog društva.

U tom kontekstu, UO BH novinara zahtjeva od Vlade Federacije BiH da hitno povuče svoj izvještaj o finansijskom ucjenjivanju jednog broja medija i kontroli  aktivnosti na društvenim mrežama, te ih poziva da se aktivno pridruže projektu „Mediji i javni ugled“. Na taj način će Vlada Federacije i sam premijer Novalić moći dati vlastiti doprinos u kreiranju i donošenja zakona kojma će se osigurati finansiranje medija u BiH na fer i transparetan način, a njihovo djelovanje usmjeriti ka podizanju kvaliteta medijskih sadržaja i rada u intersu javnosti i svih građana Federacije BiH i cijele  države.

tačno.net
Autor 11.1.2017. u 13:18