Usaglašeni amandmani na budžet BiH

tačno.net
Autor/ica 30.12.2013. u 09:53

Usaglašeni amandmani na budžet BiH

Komisija za finansije i budžet Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH postigla je jutros dogovor o amandmanima na Prijedlog zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza BiH za 2014. godinu, čime su se stekli uslovi da Predstavnički dom danas u drugom čitanju razmatra prijedlog budžeta BiH za narednu godinu.

Nakon što je prije sedam dana Komisija za finansije i budžet zatražila od Vijeća ministara da se uključi u pronalaženje rješenja za amandmane, Ministarstvo finansija i trezora BiH izvršilo je dodatnu analizu budžeta i konsultovalo se sa budžetskim korisnicima, te izvršilo određene izmjene u budžetskim stavkama.

Za amandmane, koji postaju integralni dio Prijedloga zakona o budžetu glasali su predstavnici SNSD-a, SDP-a, HDZ-a BiH, dok su protiv bili predstavnici SDA.

Usvojenim amandmanima Upravi za indirektno oporezivanje BiH povećan je ukupni budžet za 5,8 miliona KM, a Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova BiH za 1,2 miliona KM, dok je promjena pretrpjela i budžetska stavka za višegodišnja kapitalna ulaganja.

Prema usvojenom amandmanu, stavka za izgradnju objekata za regionalne centre UIO u Sarajevu, Banjoj Luci, Mostaru i Tuzli sa 7,3 miliona KM smanjena je na dva miliona, od čega je milion namijenjen za izgradnju regionalnog centra Sarajevo, a milion za regionalni centar u Banjoj Luci.

Usvojeni su i modifikovani amandmani HDZ-a BiH prema kojima se smanjuju članarina BiH u međunarodnim organizacijama za 500.000 KM i isplata obaveza po pravosnažnim sudskim presudama sa šest na pet miliona KM.

Komisija za finansije i budžet Predstavničkog doma, na prijedlog HDZ-a BiH, usvojila je amandman prema kojem će iz budžeta BiH za 2014. godinu za nabavku objekata za smještaj inistitucija BiH u Mostaru biti izdvojeno pet miliona KM.

Klub poslanika HDZ-a BiH ranije je tražio da za kapitalna ulaganja u Mostaru sa kapitalnih ulaganja u Banjoj Luci bude preusmjereno šest miliona KM, što je bio “kamen spoticanja” u Komisiji za finansije i budžet prilikom ranijeg pokušaja utvrđivanja amandmana na budžet BiH za 2014. godinu.

Predstavnici opozicije u Komisiji Salko Sokolović iz SDA i Darko Babalj iz SDS-a izrazili su protivljenje što se usvojenim amandmanima povećava javna potrošnja.

Babalj je ranije napustio sjednicu Komisije i nije bio na glasanju o amandmanima.

Predstavnik Ministarstva finansija i trezora BiH Ranko Šakota istakao je da smanjenje stavke za isplatu pravosnažnih sudskih presuda neće ugroziti isplatu obaveza BiH po ovom osnovu i da će presude koje budu izvan predviđenog budžetskog okvira biti isplaćene iz tekuće rezerve.

klix.ba

Tagovi:
tačno.net
Autor/ica 30.12.2013. u 09:53