Ustav BiH je generator kršenja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini

tačno.net
Autor 26.2.2014. u 12:56

Ustav BiH je generator kršenja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini

„Ustav BiH je generator kršenja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini“

Poruka je koju su uputili predstavnici neformalne koalicije za istraživanje o ljudskim pravima u BIH koji su u prostorijama Kuće za ljudska prava u Sarajevu predstavili izvještaj univerzalnog periodičnog pregleda o poštivanju ljudskih prava u BIH.

Srđan Dizdarević predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava u BIH istakao je da je u ovom izvještaju razmatrana 81 preporuka od 125 koliko ih je BIH dobila zbog činjenice da nevladine organizacije i njihove koalicije također rade na pripremi izvještaja u sjeni u oblastima kojima se oni bave i u kojima imaju vrhunsku ekspertizu.

Dizdarević je posebno istakao djelovanje Mreže pravde koja u svojem izvještaju pokriva područje pravosuđa, te djelovanje koalicije okupljene oko TRIAL-a koja se bavi problematikom tranzicijske pravde i zločina počinjenih u BIH, u periodu od 1992. do 1995. godine, kao i Sexual Rights inicijative.

„Bosna i Hercegovina je u februaru 2010. godine dobila 125 preporuka odnosno sugestija šta treba mijenjati. Sugerirano je da treba da potpišemo nekoliko konvencija koje do tada nismo ratifikovali do toga da treba da harmonizujemo postojeće zakone sa međunarodnim standardima te do promjena konkretnog ponašanja države prema građaninu pojedincu. Nažalost za četiri godine vlasti u Bosni i Hercegovini su provele tek četiri preporuke“.

Dizdarević smatra kako je jedan od ključnih problema nepoštovanja ljudskih prava u BIH odsustvo pravne države i vladavine prava.

„Politički lideri i političke partije ne stvaraju mogućnost za uspostavljanje nezavisnog pravosuđa, niti se trude da pravda bude jednako dostupna svim građanima bez obzira gdje žive i kojoj naciji pripadaju“.

Kao glavni generator kršenja ljudskih prava Dizdarević je definirao diskriminaciju po svim osnovama i nepoštovanje međunarodnih standarda.

„Bosna i Hercegovina nema problema prilikom potpisivanja i ratifikovanja međunarodnih konvencija međutim BIH ne pokazuje nikakvu spremnost da implementira visoke standarde u domenu ljudskih prava na čije se poštovanje obavezala“.

Uz nacionalne manjine, pri čemu se to posebice odnosi na Rome, najvećoj diskriminaciji izložene su osobe s invaliditetom te LGBT osobe odnosno pripadnici seksualnih manjina, konstatirano je u izvješću.

Konstatirajući da se stanje ljudskih prava u BIH pogoršalo od prvog ciklusa Univerzalnog periodičnog pregleda do danas predstavnici nevladinih organizacija posebno su naglasili pogoršanje stanja sa slobodom izražavanja, slobodom mirnog okupljanja i manifestovanja, te podvlače sve teži položaj zaštitnika ljudskih prava koji su na sve većem udaru autoritativnih vlasti.

tačno.net
Autor 26.2.2014. u 12:56

Tacno.net Aplikacija

Aplikacija