Ustvane promjene – Gledaj od čega se živi

Dino Prohić
Autor 26.3.2014. u 11:07

Ustvane promjene – Gledaj od čega se živi

Piše: Dino Prohić Uz dozvolu autora tekst je preuzet sa bloga prohic.no

Gotovo da ne prođe sedmica dana a da se u medijima u BiH (a i okolini) ne pojavi neki natpis vezan za današnje ustavno uređenje države. Mislim da su rasprave o tome u ovom trenutku kontraproduktivne.

Na državnom planu ne postoji konsenzus oko bilo kog pitanja vezano za ustavno uređenje. Argumenti za i protiv republike, trećeg entiteta ili otcjepljenja se koriste kao kukavičije jaje koje se podmeće javnosti da bi se pažnja sa bitnih stvari pomjerila na manje bitne. Zato, u ovom planu koji ja polako po članovima izbacujem na ovu stranicu toga nema.

Da bi priča o ustavnim promjenama imala ikakvog smisla, potrebno je da se za to stvore neki uslovi. U današnjoj situaciji se Daytonski dogovor koristi kao sredstvo pritiska vladajućih političkih elita, a ne kao tema na koju bi se moglo kvalifikovano razgovarati.

U našem društvu ima previše nagomilanih socijalnih problema, i to je nešto što se mora početi rješavati prije nego što se stvore uslovi za razgovor o ustavnim promjenama. Dok svi stanovnici BiH ne budu imali izvjestan nivo socijalne zaštite i prihode koji im daju mogućnost za normalan život, neće se moći postići bilo kakav dogovor.

U BiH se još uvijek nije došlo do toga da se pronađe najmanji zajednički imenitelj za većinu građana. Svima je jasno da bi to trebalala biti ekonomija, i povećanje standarda življenja, ali to pada u sjenu kada se rasplamsaju strasti vezane za period iz 1990-ih.

To onemogućava ljudima da osmotre sve prednosti i mane života u zajedničkoj državi iz svih aspekata. Treba razmisliti o tome koje su konsekvence zajedničkih napora na podizanju društva koje se sastoji od 51.000 km2 i ima preko 3 miliona stanovnika (potrošača). Isto tako treba sagledati konsekvence toga da se, ugase entiteti ili kantoni, i šta to sa sobom nosi (vjerovatnoću rata ili većih konflikata).

Dakle: Bilo kakva rasprava i mijenjanje ustavnog uređenja u ovom trenutku sa sobom nosi potencijalne konflikte, i kao takva je nepoželjna. BiH duštvu u ovom trenutku treba vremena da se ekonomski oporavi, a za sve ostalo ima vremena.

Dino Prohić
Autor 26.3.2014. u 11:07