Vijeće Evrope: Razgovori o presudi “Maktouf-Damjanović”

tačno.net
Autor 12.12.2013. u 12:21

Vijeće Evrope: Razgovori o presudi “Maktouf-Damjanović”

Komitet ministara Vijeća Evrope i predstavnici pravosudnih institucija iz BiH u četvrtak će u Strazburu razgovarati o provođenju odluke Evropskog suda za ljudska prava u slučaju “Maktouf–Damjanović”, a na osnovu koje je Ustavni sud BiH donio odluke kojima je ukinuto deset presuda Suda BiH za ratne zločine, među kojima i neke presude za genocid.

Evropski sud je u slučaju žalbe Abdulahima MaktoufaGorana Damjanovića, osuđenih za ratni zločin, ocijenio da se Krivični zakon BiH iz 2003. nije mogao primjenjivati retroaktivno na ratne zločine počinjene od 1992. do 1995, jer je to u suprotnosti Evropskom konvencijom o ljudskim pravima.

Nakon toga ovu presudu Ustavni sud BiH primjenio je i na deset drugih presuda.

Sud BiH će u naredna tri mjeseca morati donijeti nove odluke u sličnim slučajevima, koristeći Krivični zakon SFRJ iz 1976. godine, prema kojem je za genocid predviđena kazna zatvora od 20 godina ili smrtna kazna, koja je, međutim, u BiH zabranjena.

Cijeli slučaj izazvao je brojne polemike oko toga na koji način sada odlučivati u slučajevima ratnih zločina.

Ministar pravde Bosne i Hercegovine Bariša Čolak smatra da nije sporno da će Sud BiH provesti presudu Evropskog suda za ljudska prava, kao i da će voditi računa o svom budućem radu imajući u vidu i najnovije presude Ustavnog suda BiH:

„Ono što je po mom sudu sad složenije, to je stvoriti zakonske pretpostavke, zakonski okvir, da bi svi građani Bosne i Hercegovine, pa i oni koji eventualno nisu iskoristili svoje zakonsko pravo, pa se nisu apelacijom obratili prema Ustavnom sudu, onda naravno nisu mogli ni prema Evropskom sudu za ljudska prava. To je sad na nama, dakle na izvršnoj vlasti, na zakonodavnoj vlasti, da stvorimo takve pretpostavke. Vjerujem da ćemo u razdoblju koje je pred nama vrlo intenzivno, vrlo konstruktivno raditi na tom pitanju”, kaže Čolak.

Portparol Tužilaštva BiH Boris Grubešić potvrdio je da će sastanku prisustvovati predsjednik Suda BiH Meddžida Kreso i jedan sudija, glavni tužilac BiH Goran Salihović sa tužiocem iz Odjeljenja za ratne zločine, agent BiH u Strazburu, te arhivar Ustavnog suda BiH.

Američka Ambasada u BiH pozdravlja održavanje ovog sastanka, jer smatra da će predstavnicima pravosudnih institucija BiH pomoći u pojašnjavanju izvorne presude Evropskog suda.

Murat Tahirović, predsjednik Udruženja žrtava i svjedoka genocida, izjavio je nedavno kako je pravda izigrana nakon što je na osnovu odluke “Maktouf – Damjanović” deset osuđenika za ratne zločine pušteno na slobodu.

„Upitno je da li će se više iko prihvatiti toga da ide svjedočiti, s obzirom da je neizvjesno da će onaj koji je osuđen zaista i odslužiti kaznu. Postoje određene stvari koje ne idu nama kao žrtvama u prilog, niko se na to ne obazire. Čini mi se da se opet pravi proceduralna greška i da ćemo nažalost ostati uskraćeni za pravdu. Čak i da dođe do obnove postupka, mi znamo koliko to traje, koliko će dug proces biti, a očito je da počinioci zločina imaju privilegije o kojima mi, kao žrtve, možemo samo sanjati“, rekao je Tahirović.

slobodnaevropa.org

tačno.net
Autor 12.12.2013. u 12:21

Tacno.net Aplikacija

Aplikacija