Vijeće ministara BiH: Novi zakon kojim se vraća bijeli hljeb

tačno.net
Autor 4.3.2016. u 11:21

Vijeće ministara BiH: Novi zakon kojim se vraća bijeli hljeb

Samo dan nakon što je Dom naroda Parlamenta BiH ukinuo takozvani bijeli hljeb, Vijeće ministara dostavilo je danas Parlamentarnoj skupštini BiH Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH, kojim se predviđa vraćanje prava ove beneficije izabranim i imenovanim zvaničnicima po isteku mandata.

Ovo pravo primjenjivalo bi se na članove Predsjedništva, poslanike i delegate u Parlamentarnoj skupštini BiH i članove Vijeća ministara BiH.

Naknada bi, prema predloženoj odredbi, obuhvaćala osnovnu plaću sa dodatkom za minuli rad, poreze i doprinose u skladu sa propisima koji reguliraju ovu oblast.

Predloženim izmjenama i dopunama regulira  se i pravo zaposlenih u institucijama BiH na otpremninu prilikom odlaska u penziju ili u slučaju otpuštanja zbog prekobrojnosti.

U slučaju razrješenja zbog prekobrojnosti, zaposleni u institucijama BiH, prema predloženom rješenju, dobili bi otpremninu u iznosu od šest njihovih neto plaća, a oni sa najmanje 15 godina radnog staža dobili bi 12 svojih neto plaća kao otpremninu.

Za odlazak u penziju zaposlenima u institucijama BiH, među kojima su i zaposleni u diplomatsko-konzularnim i vojno-diplomatskim predstavništvima, predviđena je otpremnina u iznosu šest njihovih plaća.

 

tačno.net
Autor 4.3.2016. u 11:21