VIŠE TRANSPARENTNOSTI U NVO SEKTORU

tačno.net
Autor 29.5.2015. u 19:32

VIŠE TRANSPARENTNOSTI U NVO SEKTORU

Centar za promociju civilnog društva (CPCD) organizovao je danas okrugli sto na temu „Finansijska transparentnost organizacija civilnog društva“ na kojem su učestvovali predstavnici brojnih organizacija civilnog društva (OCD), bh. vlasti i akademske zajednice.

Prof. dr. Meliha Bašić sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, istakla je da transparentnost organizacija ne karakterišu samo izvještaji prema donatoru, nego i javnost o izvorima finansiranja, sistemu internih kontrola, predstavljanju konkretnih efekata djelovanja,  te dodala da je transparentnost samo dio ukupne odgovornosti pa i ugleda organizacija.  Svoje izlaganje zaključila je riječima da su mnoge organizacije zaboravile svoju misiju u trci za preživljavanjem.

Goran Kučera, ispred Ministarstva pravde BiH, istakao je da se za OCD na godišnjem nivou iz budžetskih sredstava izdvaja preko 100 miliona KM što su značajna sredstva, te naglasio potrebu unificiranja procedura raspodjele grantova, ali i istakao odgovornost i pitanje transparentnosti onih organizacija čije su aktivnosti finansirane javnim novcem.

Navodeći razloge za pokretanje kampanje za transparentan sistem javnog finansiranja OCD, Aida Daguda, direktorica CPCD, naglasila je da je finansijska i programska transparentnost svih strana u procesu bitna. Nevladine organizacije trebaju raditi sa nivoom otvorenosti i transparentnosti koji se očekuje od demokratskih vlasti, što podrazumijeva stavljanje na uvid javnosti izvještaj o radu, rezultatima, izvorima finansiranja i finansijskim podacima.

Daguda je predstavila planove CPCD za uspostavljanje online registra koji će ponuditi udruženjima i fondacijama besplatan prostor za predstavljanje svojih godišnjih izvještaja o radu, i koji će služiti za pojednostavljenje procesa dodjele grantova za sve zainteresovane domaće i strane donatore. Osim podataka o radu udruženja, CPCD će pozvati i donatore da budu transparentniji u procesu dodjele svojih sredstava. Registar će biti operativan do kraja ove godine, a ideju su već podržali razni nivoi vlasti u BiH.

Organizaciju Okruglog stola pozdravili su svi prisutni, te su se složili da je neophodno povećati transparentnost i odgovornost svih aktera u društvu jer veća transparetnost smanjuje mogućnost korupcije, a povećava kredibilitet svake institucije i organizacije. Zaključeno je da je s jedne strane neophodno povećati transparentnost vladinog sektora o tome kome i koliko se dodjeljuju sredstva poreskih obveznika, dok je s druge strane obaveza OCD javno i transparentno predstaviti rezultate svog rada i finansijsku potrošnju.

Tagovi:
tačno.net
Autor 29.5.2015. u 19:32