Vlada zatvara Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu

tačno.net
Autor 3.11.2016. u 13:36

Vlada zatvara Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu

Foto: Žurnal

Donosimo reagovanje studenata Filozofskog fakulteta povodom namjere Vlade da zatvori Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu:

“Studentska asocijacija Filozofskog fakulteta (STAFF) se u potpunosti protivi zatvaranju Zavoda za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu smatrajući tu namjeru direktnim atakom na kvalitet života studenata koji nisu iz Kantona Sarajevo. Zavod koji je bio decenijama integralni dio Univerzitetske porodice i u studentskom gradu, kakvo jeste Sarajevo, neodvojiv je dio studentskog života, naročito zbog užasnih uslova za studente koji žive u studentskim domovima čija neuslovnost šalje studente put klinike i češće nego bi trebalo. Kanton koji prima skoro 40 000 studenata koji svoj novac ostavljaju u tom kantonu, tačnije, gradu Sarajevu, morao bi imati svu potrebnu, pa i onu zdravstvenu, infrastrukturu za obezbjeđivanje zdravstvene zaštite studenata po uzoru na evropske gradove.

S obzirom da su dosad studenti koji nisu iz KS svoja zdravstvena prava mogli ostvariti samo na dva mjesta, KCUS (o čijim problemima redovno čitamo) i u Studentskoj poliklinici, koja i jeste otvorena da bi studenti mogli brzo i efikasno se liječiti, nakana da se Studentska poliklinika zatvori ostavlja te studente bez riješenog statusa a rješenja koja se naziru niti približno nisu zadovoljavajuća.

Ograđujemo se od saopštenja SPUS-a koji redovno neopravdano tvrdi da nastupa u ime svih ili velike većine studenata. Smatramo da izjava kako Zavod služi samo za ljekarska uvjerenja (netačna je tvrdnja da izdaju potvrdu bez da odrade pregled) svjedoči o nepoznavanju i neupućenosti Studentskog parlamenta u probleme studenata kao ni u bitnost zdravstvene zaštite svih studenata, a posebno onih izvan KS koji su ovom odlukom posebno oštećeni i koji polikliniku koriste tokom cijele godine.

Studentski parlament Univerziteta u Sarajevu koji se redovno bavi identitarnim temama već pri prvom stvarnom problemu za studente svrstao se na stranu vlasti koja zahtijeva reformu na uštrb zdravlja studenata, bez javne rasprave i analize kao i jasnih rješenja o narednim koracima.Tako se SPUS i primjerom razotkrio kao ispolitizirana organizacija čiji interes nije zaštita studenata već opravdavanje odluka vlasti iz pozicije tobožnje nezavisne studentske organizacije”, stoji u saopštenju Suada Beganovića, predsjednika STAFF-a.

tačno.net
Autor 3.11.2016. u 13:36