ZABRINUTOST PROCESOM PREGOVARANJA O GRANSKOM KOLEKTIVNOM UGOVORU

tačno.net
Autor 29.8.2016. u 11:48

ZABRINUTOST PROCESOM PREGOVARANJA O GRANSKOM KOLEKTIVNOM UGOVORU

Samostalni sindikat kantonalnih državnih službenika i namještenika Sarajevo, koji ima preko 700 članova, zabrinut je prolongiranjem na 90 dana potpisivanje granskog kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike u FBiH.

Vlada FBiH je, nakon konsultacija sa Ekonomsko-socijalnim vijećem za teritoriju Federacije BiH produžila primjenu kolektivnih ugovora koji nisu usklađeni sa Zakonom o radu do njihovog usklađivanja, a najduže za 90 dana. Ova odluka se primjenjuje od 14.8.2016. godine.

Podsjećamo da je Vlada FBiH na čelu sa premijerom Fadilom Novalićem i kantonalnim vladama otpočela pregovore sa Sindikatom državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH vezane za usklađivanje i potpisivanje Granskog kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike u FBiH te iste najavljivala kao jedine gdje neće imati problema oko potpisivanja.

Naš sindikat je i ranije ukazivao na brojne nepravilnosti vezane za otpočinjanje pregovora, te upozoravao da u pregovore o usklađivanju Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji BiH moraju biti uključeni svi sindikati.

Podsjećamo da smo i u samom startu prilikom naše registracije ispunili sve uslove da dobijemo reprezentativnost, ali da se to nije desilo i sada se suočavamo sa raznim opstrukcijama u vezi našeg zahtjeva za reprezentativnost, uz koji smo predočili i ostale dokaze koji su zakonom potrebni.

Naš sindikat obuhvata sindikalne podružnice Općinskog suda u Sarajevu, Kantonalnog suda u Sarajevu, Profesionalne vatrogasne brigade Kantona Sarajevo, Zavoda za izgradnju KS i Zavoda za planiranje razvoja  KS i ima najviše sindikalnih članova u ovoj grani u KS i zato se što hitnije mora uključiti u proces pregovora.

Poručujemo da će, ukoliko se ne ispune ovi zahtjevi i dođe do potpisivanja granskog ugovora bez učešća svi onih kojih se on tiče, doći do osporavanja takvog ugovora kod nadležnog suda u KS.

Federalnog premijera Fadila Novalića, premijera Kantona Sarajevo Elmedina Konakovića i nadležna ministarstva  smo obavijestili da ne prihvatamo predstavljanje od strane sindikata na čijem je čelu Salih Kruščica, te da tu činjenicu ima na umu kada bude počeo proces pregovora o zaključivanju Kolektivnog ugovora.

Predstavnici Samostalnog sindikata kantonalnih državnih službenika i namještenika u Sarajevu i na ranijim sastancima ukazali su na potrebu poštivanja važećih zakona, kao i da nema mjesta za improvizaciju i biranja podobnih naspram pravno legalnih i legitimnih.

Spremni smo sarađivati sa drugim sindikatima, ali samo na principima punog interesa članstva, a ne zastupanja ličnih interesa pojedinih sindikalnih predstavnika.

tačno.net
Autor 29.8.2016. u 11:48

Tacno.net Aplikacija

Aplikacija