ZAJEDNIČKA IZJAVA POVODOM MEĐUNARODNOG DANA ŽENA

tačno.net
Autor 8.3.2016. u 15:26

ZAJEDNIČKA IZJAVA POVODOM MEĐUNARODNOG DANA ŽENA

Danas slavimo žene. Slavimo njihovu ulogu u društvu, na poslu, u našim porodicama i životima. Prisjećamo se i njihove patnje, nedaća i nepravde, koje su za mnoge žene još uvijek stvarnost. Isto tako je istina i da moramo promovisati ravnopravnost polova ne samo danas, na Međunarodni dan žena, nego svaki dan.

 

“Danas slavimo žene. Slavimo njihovu ulogu u društvu, na poslu, u našim porodicama i životima. Prisjećamo se i njihove patnje, nedaća i nepravde, koje su za mnoge žene još uvijek stvarnost. Isto tako je istina i da moramo promovisati ravnopravnost polova ne samo danas, na Međunarodni dan žena, nego svaki dan.

Od samog početka našeg evropskog projekta, Evropska unija se zalagala za postizanje ravnopravnosti polova kako u okvirima naših granica tako i širom planete. Ponosni smo na ono što smo do sada postigli. Sve više žena u Evropskoj uniji i izvan nje ima jednake mogućnosti u oblasti rada, a žene su i lideri na svakom polju, bilo da se radi o privredi, politici ili obrazovanju.

Nužno je da nastavimo ulagati napore da ravnopravnost žena i muškaraca ugradimo jednako u sve naše javne politike, u svakoj zemlji članici i u zemljama sa kojima sarađujemo. Mi u Komisiji ćemo se isto tako nastaviti snažno zalagati za ravnopravnost polova. Žene još uvijek u prosjeku imaju 16% manja primanja od muškaraca za svaki radni sat, još uvijek zauzimaju manje od četvrtine funkcija u upravama privrednih društava, a trećina žena radi pola radnog vremena, naročito zbog toga što odgovornost za odgoj djece ne dijele ravnopravno sa muškarcima.

Evropska unija se neumorno bori protiv seksizma, diskriminacije, rodno zasnovanog nasilja i nejednakosti. Nedavno usvojena legislativa u EU osigurava prava žrtava, bavi se problemom trgovine ljudima i promoviše jednaki tretman. Ove godine inicijative obuhvataju rješavanje problema ravnoteže između života i rada roditelja i učešće žena na tržištu rada. Komisija je upravo podnijela prijedlog za ratifikaciju Istanbulske konvencije o borbi protiv nasilja nad ženama, čime se daje jasan signal da je došlo vrijeme da pojačamo naše kolektivno djelovanje.

Evropska komisija se isto tako zalaže za provođenje nove Agende Ujedinjenih nacija za održivi razvoj do 2030. i njene ciljeve održivog razvoja, koji uključuju snažno zalaganje za unapređenje ravnopravnosti polova i osnaživanje žena i djece širom svijeta. U humanitarnim krizama, kao što je aktuelna izbjeglička kriza, Evropska unija nastoji da osigura da njena humanitarna pomoć odgovori na posebne rodne potrebe, a naročito na ranjivost žena migranata. Mi preduzimamo korake na osnaživanju žena, tako da se one bore za svoja prava i jednak pristup ekonomskim resursima, kao i na eliminaciji svih oblika nasilja nad ženama i djevojčicama, naročito trgovine ljudima, obrezivanja žena i ranog ili prisilnog stupanja u brak. Žene kao ključni nosioci i pokretači održivog razvoja i održivog mira imaju izuzetno važnu ulogu u svijetu teško pogođenom sukobima i nejednakostima.

Mi stojimo zajedno, danas i svakog drugog dana, i zalažemo se za stvaranje svijeta u kome će naše kćerke i sinovi imati jednake mogućnosti. Kada je riječ o snovima, kada je riječ o ciljevima, pol se nikada ne smije smatrati preprekom.”

Potpisnici:

Prvi potpredsjednik Frans Timmermans

Potpredsjednica za budžet i ljudske resurse Kristalina Georgieva

Komesar za migracije, unutrašnje poslove i građanstvo Dimitris Avramopoulos

Komesar za pravosuđe, potrošače i ravnopravnost polova Vera Jourová

Komesarka za zapošljavanje, socijalna pitanja, vještine i mobilnost radne snage Marianne Thyssen

Visoka predstavnica EU za vanjske poslove i sigurnosnu politiku /potpredsjednica Komisije Federica Mogherini

Komesar za evropsku politiku susjedstva i pregovore o proširenju Johannes Hahn

Komesar za međunarodnu saradnju i razvoj Neven Mimica

Komesar za humanitarnu pomoć i upravljanje krizama Christos Stylianides

tačno.net
Autor 8.3.2016. u 15:26