ZAŠTO VLADA FBIH NE MOŽE PODRŽATI NEZAKONITE REZULTATE

tačno.net
Autor 21.12.2015. u 18:36

ZAŠTO VLADA FBIH NE MOŽE PODRŽATI NEZAKONITE REZULTATE

Već tri sedmice traje problem koji je izazvalo Ministarstvo za kulturu i sport FBiH i smatramo da je to neportebno predugo. Ne možemo dopustiti da nezakonitost u radu ovog ministarstva “prođe” jer se računa na razvlačenje problema i period praznika i pretpostavlja se da će se javnost zasititi. To je loša taktika u ovom slučaju jer mi nećemo dozvoliti da se to dogodi.

Smatramo da Vlada FBiH ne može podržati nezakonite rezultate Javnog konkursa za kulturu od značaja za FBiH, BiH i od internacionalnog značaja. Ministrica Zora Dujmović je:

  1. Prekršila Zakon o upravnom postupku;
  2. Prekršila Odluku Vlade FBiH o transferu za kulturu (Službene novine Federacije BiH 31.7.2015. 59);
  3. Nezakonito dodijelila sredstva za najmanje 17 korisnika koji nisu imali pravo konkurisati na Javni poziv, u iznosu od najmanje 241.000 KM. Dalja analiza pokazuje da je iznos veći kad se ubroje i drugi korisnici koji su dobili sredstva, a nisu ispunjavali kriterije.

Pored navedenih prekršaja, minstrica Dujmović je izvršila diskriminaciju prilikom dodjele sredstava. Također, aktivno je djelovala protiv slobode govora i izražavanja atakujući na međunarodno priznate kulturne institucije, organizacije i udruženja.

Tražimo od Vlade FBiH da hitno poništi nezakonite rezultate i naloži Ministarstvu za kulturu FBiH obnovu postupka. Koristimo pravni put protiv nezakonitog rada ministarstva u ovom slučaju – uložili smo žalbe i obavijestili nadležne inspekcije i Ombudsmene BiH.  U procesu smo obavještavanja institucija EU i OSCE-a. Budući da se radi o evidentnoj nezakonitosti, uvjereni smo da će Vlada FBiH reagovati brzo i prekinuti ovu nepotrebnu aferu.

Tagovi:
tačno.net
Autor 21.12.2015. u 18:36

Tacno.net Aplikacija

Aplikacija